MPRL101c Rodinné lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Tereza Gregorová (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Emmanuela Fernandová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Skládaná
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 25. 2. 13:00–16:20 A11/211, Út 3. 3. 13:00–16:20 A11/211, Út 10. 3. 13:00–16:20 A11/211, Út 17. 3. 13:00–16:20 A11/211, Út 24. 3. 13:00–16:20 A11/211, Út 31. 3. 13:00–16:20 A11/211, Út 7. 4. 13:00–16:20 A11/211, Út 14. 4. 13:00–16:20 A11/211
Předpoklady
MPVL0822 Vnitřní lékařství II || MPPD0922 Pediatrie II || MPOS0822 Ošetřovatelství II
MPVL0822 || MPPD0922 || MPOS0822
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou mít studenti přehled o všech oblastech činnosti praktického lékaře, hlavních rozdílech ve stylu práce ve srovnání se specialisty, o základních rysech spolupráce praktického lékaře a specialistů. Studenti budou rozumět zásadám efektivní komunikace včetně komunikace s handicapovanými pacienty, řešení sociálních otázek v terénní praxi a pohledu na některé aspekty práce praktického lékaře z hlediska etického.
Výstupy z učení
Studenti budou po ukončení předmětu:
- rozumět zásadám efektivní komunikace včetně komunikace s handicapovanými pacienty,
- ovládat řešení sociálních otázek v terénní praxi a pohledu na některé aspekty práce praktického lékaře z hlediska etického.
Osnova
 • Curriculum výuky rodinného lékařství v magisterském studiu
 • V. studijní ročník
 • 1. Rodinné a praktické lékařství. Vývoj, náplň oboru a používané metody práce.
 • 2. Rodina dříve a dnes. Vliv rodinného prostředí na zdraví a nemoc. Dynamika rodiny.
 • 3. Kompetence praktického lékaře v diagnostice a terapii.
 • 4. Mezioborová spolupráce ve zdravotnictví, a zvláště splupráce pracovníků jiných oborů s praktickým lékařem. Jak dosáhnout compliance.
 • 5. Problémy péče o závažné nemocné v domácím prostředí. Specifity přístupu k ošetřování nemocných s chorobami kardiovaskulárními, onkologikcými a s postiženími pohybového ústrojí.
 • 6. Zvláštnosti chorob ve stáří. Farmakologický a nefarmakologická terapie ve vyšším věku.
 • 7. Psychicky nemocný v rodině a ve zdravotnickém zařízení nepsychiatrického typu.
 • 8. První pomoc v domácnosti a na pracovišti. Vybavení domácí lékárničky a pomůcky používané pro první pomoc na zdravotnickém pracovišti neakutního typu.
 • 9. Komunikace s nemocnými. Empatie a prevence syndromu vyhoření.
 • 10. Komunikace s handicapovanými, zvláště s osobami postiženými poruchami zraku a sluchu. Specifity komunikace s nemocnými v oborech probíhajícího magisterského studia.
 • 11. Vzájemné ovlivňování zdravotního stavu a sociální situace. Komplexní domácí péče jako cesta k posílení role ambulantní péče.
 • 12. Typy ústavní sociální péče. Problémy výživy, fyzioterapie a péče o nemocné s postižením zraku v domovech důchodců.
 • 13. Výchova ke zdravému životnímu stylu, s institucemi veřejné správy a se zájmovými organizacemi pacientů a invalidů.
 • 14. Etické problémy primární péče.
 • Praktická cvičení
Literatura
 • Topinková E. Geriatrie pro praxi. Galén 2005.
 • Kubešová, H., Holík, J., Bogrová I.: Praktické lékařství pro magisterské studium lékařských věd. Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta 2002. 75 s.
 • Seifert B a kol. Primární péče, praktické l,ékařství. Karolinum 2004.
 • SEIFERT, Bohumil, Václav BENEŠ a Svatopluk BÝMA. Všeobecné praktické lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013. xi, 673. ISBN 9788072629343. info
Výukové metody
přednáška, diskuse kasuistik
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MPRL101c