aVLPX042t Prázdninová praxe v ošetřovatelství

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 60. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Markéta Neckařová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Zahrádková
Předpoklady
( VLBF011p Biofyzika - přednáška || aVLBF011p Biophysics - lecture ) && ( VSPO011p První pomoc - přednáška || aVLPO011p První pomoc - přednáška ) && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || aVLLT0222s Základy lék. terminol. II -s )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This subject allows students the first contact with primary care on the ground of their new konwledge of theoretical and preclinical subjects and to obtain the overview of the performance of primary care. The subject of the summer practice will allow students at the time after passing pre-clinical subjects of first contact clinical workplace. - acquaintance with the activities of the general nurses on the nursing unit - acquaintance with the maintained by the health and očetřovatelské documentation - acquaintance with the implementation of the nursing process and individual nursing care - familiarity with aseptickými ways of working
Výstupy z učení
The student is after completing the course able to:
identify and summarize the main activities of general nurses to the inpatient nursing unit
be versed in the management of medical and nursing documentation
adhere to the basic principles of infection prevention
collaborate and communicates with non-medical workers on the nursing unit
adhere to aseptic procedures in the treatment of the sick
Osnova
 • implementation of the nursing process and its evaluation
 • meeting the basic needs of the sick
 • sampling of biological material for examination
 • assists in the selected endoscopic examination
 • monitor and record values of vital signs
 • familiarity with assessment scales
 • care of the immobile sick
 • therapeutic rehabilitation app pharmaceuticals
 • dressings of wounds
 • preoperative and postoperative care
 • disinfection and sterilization
Literatura
  doporučená literatura
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8608-1. url epub info
 • PERRY, Anne Griffin, Patricia Ann POTTER a Wendy OSTENDORF. Clinical nursing skills and techniques. 8th ed. St. Louis: Elsevier, 2014. 1 sv. ISBN 9780323083836. info
  neurčeno
 • SEIFERT, Bohumil. Primární péče. Praktické lékařství : výukový text pro studenty magisterského studia lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 156 s. ISBN 8024608839. info
Výukové metody
individual practice in three-shift operation
Metody hodnocení
stage, credit
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Information abouth summer vacation practical training in Nursing, please visit the website http://www.med.muni.cz/index.php?change=en&id=407 : 2nd year of General Medicine
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2 weeks during summer.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.