BVHE021p Histologie

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: SRZk, zk.
Vyučující
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKBI011 Biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta se stavbou buňky, základními stavebními principy a funkcemi pojivových tkání, základní charakteristikami epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, stavbou a funkcí nervové tkáně; s mikroskopickou stavbou orgánů trávicího traktu a žlázami s vnitřní sekrecí a vzájemnými vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět stavbě buňky,
- vysvětlit základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně,
- popsat stavbu a funkci nervové tkáně;
- popsat mikroskopickou stavbu orgánů trávicího traktu a žláz s vnitřní sekrecí,
- vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů.
Osnova
 • 1. Definice a význam histologie, přehled metod užívaných ke studiu buněk a tkání.
 • 2. Obecná histologie a cytologie: Buňka jako systém. Biomembrány. Přehled stavby a funkce buněčného jádra a buněčných organel. Buněčná membrána, úprava buněčných povrchů, intercelulární spoje.
 • 3. Buněčný cyklus, dělení buněk. Diferenciace buněk a vznik tkání. Definice jednotlivých typů tkání.
 • 4. Epitelová tkáň – původ, stavba rozdělení a funkce. Přehled krycích (povrchových) epitelů a epitelu žlázového. Epitel resorpční.
 • 5. Pojivová tkáň – původ, stavba, rozdělení a funkce. Přehled tkáně vazivové.
 • 6. Pojivová tkáň – chrupavka a tkáň kostní.
 • 7. Svalová tkáň – původ, rozdělení, stavba a funkce. Přehled stavby kosterní svalové tkáně a hladké svalové tkáně. Mechanismus svalového stahu.
 • 8. Nervová tkáň – původ, stavba a funkce. Neuron a jeho součásti. Synapse, nervové mediátory. Neuroglie – přehled hlavních buněčných typů a jejich funkce. Obaly nervových výběžků.
 • 9. Krev - složení. Morfologie krvinek. Mikroskopická anatomie: Přehled mikroskopické stavby vlásečnic a cév. Přehled stavby srdce, srdeční svalová tkáň.
 • 10. Lymfatické cévy a lymfatické uzliny – stavba a funkce. Lymfoepitelový patrový (Waldeyerův) mízní okruh.
 • 11. Přehled mikroskopické stavby slinných žláz. Slina. Obecná stavba stěny dutých (trubicovitých) orgánů.
 • 12. Mikroskopická stavba a funkce žaludku. Mikroskopická stavba a funkce tenkého a tlustého střeva a appendix vermiformis.
 • 13. Mikroskopická stavba jater, jaterní lalůček, krevní oběh v játrech. Mikroskopická stavba žlučníku, vývodní žlučové cesty. Pankreas a Langerhansovy ostrůvky. Přehled buněk gastro-entero-pankreatického systému.
 • 14. Přehled mikroskopické stavby žláz s vnitřní sekrecí.
 • 15. Konzultace
Literatura
 • HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2003. 353 s. ISBN 80-210-2208-6. info
 • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. Translated by Radomír Čihák. 1. české vyd. Praha: Grada, 2012. xx, 556. ISBN 9788024737294. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět je zakončen kolokviem, které je v řádném termínu písemné. V opravném termínu probíhá kolokvium ústně a sestává ze dvou otázek: jedna z obecné histologie a cytologie a jedna z mikroskopické anatomie.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.