aVLAM9X1c Intenzivní medicína - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Hudáček (cvičící)
MUDr. Jan Hudec (cvičící)
MUDr. Miloš Chobola (cvičící)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Korbička (cvičící)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Kratochvíl (cvičící)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Igor Sas (cvičící)
MUDr. Martin Slezák (cvičící)
MUDr. Jan Stašek (cvičící)
MUDr. Eva Straževská (cvičící)
MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Suk (cvičící)
MUDr. Iveta Zimová (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Garance
MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení && aVLDI7X1c Diagnastické zobr. metody -cv. && aVLOT7X1c ORL - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject is to acquaint the student with principles of basic cardiopulmonary resuscitation, extensive resuscitation, recognition and evaluation of basic critical states. On the end of the course the student will be able to perform basic cardiopulmonary resuscitationand and will understand how to perform advance cardiopulmonary resuscitation. The student will be able to asses the critical ill patient.
Výstupy z učení
At the end of the course the student will be able:
- to perform basic cardiopulmonary resuscitationand
- to understand how to perform advance cardiopulmonary resuscitation.
- to asses the critical ill patient.
Osnova
 • Intensive care practical training- two weeks intensive course
 • time: 10:15-12:30
 • !Study group 31 has courses at ARK, study group 30 at KARIM!
 • abbreviation:
 • ARK = Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u sv. Anny v Brně,
 • KARIM= Klinika anesteziologie, resuscitace a intenz. med., FN Brno, Bohunice
 • KDAR= Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno, Dětská nemocnice
 • 1st week
 • Monday: CPR, chest compression, recognition of arrest, laryngeal mask, intubation
 • Tuesday: Advanced CPR, defibrillation, drugs for CPR, cycles of CPR
 • Wednesday: Shocks, hypovolemia, pulmonary embolism, myocardial infarction
 • Thursday: Respiratory insufficiency, asthma, COPD, PNO, asphyxia, tamponade
 • Friday: Paediatric intensive care, !courses are located in KDAR!
 • 2nd week at ARK
 • Monday: intoxication, gastric lavage, hyperkalaemia, hyponatremia, anaphylactic shock
 • Tuesday: trauma, head trauma, thoracic and abdominal trauma, basic approach
 • Wednesday: scenario of critically ill patient, sepsis
 • Thursday: MOF- definition, CVVHD, acid bace- practical training
Literatura
  povinná literatura
 • Perkins GD, Handley AJ e al. Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Resuscitation.2015 Oct;95:81-99.
 • Soar J, Nolan Jpet al. Adult advanced life support section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015 Oct;95:100-47
 • ABC of intensive care. Edited by Graham Nimmo - Mervyn Singer. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Blackwell Pub., 2011. xi, 76. ISBN 9781405178037. info
  doporučená literatura
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014. xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:aVLAM9X1c!
Výukové metody
lectures and discussions, presentation of patients by consultant, simulation.
Metody hodnocení
credit requirements is participation in course, one absence is accepted.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.akutne.cz
European Resuscitation Council a Česká resuscitační rada. DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015:. MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, Ročník 18 ISSN 1212-1924. Český překlad shrnutí doporučených postupů pro KPR 2015, který byl vydán jako mimořádné vydání časopisu Urgentní medicína, je k dispozici ke stažení z webu https://cprguidelines.eu – záložka 2015 Guidelines – Translations – Czech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/aVLAM9X1c