aVLOL7X1 Oční lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Daniel Autrata (přednášející)
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (přednášející)
MUDr. Jan Beránek (přednášející)
MUDr. Monika Horáčková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavla Horňáčková (přednášející)
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michala Karkanová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Hana Kocová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO (přednášející)
MUDr. Marek Michalec, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jan Souček (přednášející)
MUDr. Patrícia Sumarová (přednášející)
MUDr. Jan Vichr (přednášející)
MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D. (přednášející)
Hana Procházková (pomocník)
Jana Šustáčková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
Oční klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO
Předpoklady
aVLPF0622p Patologická fyziologie II - př && aVLPA0622p Patologie II - přednáška && aVLLP0633c Propedeutika III - cvičení && aVLLM0522p Lékařská mikrobiologie II -př. && aVLIM051p Imunologie - přednáška
aVLPF0622p && aVLPA0622p && aVLLP0633c && aVLLM0522p && aVLIM051p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Annotation: the aim of subject is to inform the students about ocular diseases on the basis of their previous knowledge of anatomy and physiology of the eye, and to give the review of diagnostic and therapeutical methods in ophthalmology essential for the doctor of general medicine.
Výstupy z učení
Student will be able to: - provide first aid for eye and orbit injuries - to have an overview of pathology and diseases of the eye and ocular adnexy in the general practitioner's knowledge - to have an overview of basic examination methods in ophthalmology - to have an overview of basic therapeutic methods in ophthalmology - to have an overview of the context of eye and general disorders
Osnova
  • The 1 day Introduction in ophthalmology, history of ophthalmology, and the relation of ophthalmology to other medical fields, the review of anatomy and physiology of the visual system, practical lesson in ophthalmic examination The 2 day The diseases of the orbit nad anterior segment of the eye, cataract surgery, implantation of intraocular lenses, practical lesson- ophthalmoscopy, slit lamp examination, demonstration of the patients The 3 day Glaucoma- definition, diagnosis and therapy, practical lesson- intraocular pressure measurement, gonioscopy, perimetry, demonstration of the patients The 4 day The lesson of pediatric ophthalmology- ocular diseases in the childhood The 5 day The diseases of the retina and uvea, eye and systemic diseases, vitreoretinal sugery, practical lesson- diagnostic imaging methods in ophthalmology, demonstration of the patients The 6 day Refractive errors, diagnosis and therapy, modern refractive surgery, blindness and purblindness, practical lesson- lasers in ophthalmology, demonstration of patients. The 7 day Ocular trauma, the causes of the red eye, neuroophthalmology, practical lesson- color vision, contrast sensitivity, electrophysiology of the eye, demonstration of patients The 8 day Examination of the patients, tutorials, final test, course-unit credit.
Literatura
  • KANSKI, Jack J. a Brad BOWLING. Clinical ophthalmology : a systematic approach. 7th ed. Edinburgh: Elsevier Saunders, 2011. ix, 909. ISBN 9780702040931. URL info
  • KANSKI, Jack J. Test yourself atlas in ophthalmology. 3rd ed. Edinburgh: Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008. viii, 324. ISBN 9780750675895. info
Výukové metody
Class discussion on the base of materials in the textbook.
Metody hodnocení
Giving the course-unit credit is conditioned by full atendance in the lessons (i case of absence student will be asked to give written assay of missed topic, the maximum tolerated number of absences is 1). The credit is given for full lessons attendance and successful passing the credit test (80% of the correct answers). A rigorous exam may be completed not earlier than one week after the credit passing.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Studenti se dostaví v 8 hod do výukové místnosti Oční kliniky FN Brno, 16. patro. Ve čtvrtek probíhá výuka na Oční klinice ve Fakultní dětské nemocnici. Od 8- do 9:30 hod je teoretická část, následuje do 12:30 část praktická, kromě prvního pondělí stáže a pátku, kdy je teoretická část od 8-12 hod. S sebou přezůvky, plášť. Převlečení je možné ve výukové místnosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/aVLOL7X1