aVLOT7X1p Otorinolaryngologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Jan Hanák, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (přednášející)
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Pokorná (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslav Veselý, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tereza Hložková (cvičící)
MUDr. Klára Perce, Ph.D. (cvičící)
Jitka Fridrichová (pomocník)
Jana Puklová (pomocník)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Fridrichová
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (60,00 %), Klinika dětské otorhinolaryngologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (40,00 %)
Předpoklady
aVLPF0622p Patologická fyziologie II - př && aVLPA0622p Patologie II - přednáška && aVLIM051p Imunologie - přednáška && aVLLM0522p Lékařská mikrobiologie II -př. && aVLLP0633c Propedeutika III - cvičení
Knowledge of theoretical discipline, especially anatomy, physiology, pathological physiology, surgical propaedeutics, microbiology, immunology, pharmacology.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Main objectives of otorhinolaryngologic course are to give information about applied anatomy and physiology of head and neck and to teach students basic principles of diagnosis and treatment of head and neck diseases.
Výstupy z učení
After completing lectures student will be able: - to do the basic otorhinolaryngologic assessment - to recognize normal finding in evaluated person - to suggest other medical tests in any pathology - to suggest basic treatment
Osnova
  • Odb. as. MUDr. Jan Rottenberg, Phd., odb. as.MUDr. T.Talach: Basic principles of Audiology Hearing disorder; audiometry – fundamental physical and acoustic concepts; Pure-Tone Audiometry, Speech audiometry, Electric response audiometry, Otoacustic emissions; hearing aids; cochlear implant. As. MUDr. Rottenberg Jan, PhD.: Basics of neurootology odb. as. MUDr. B.Gál, Ph.D., Odb. as. MUDr. Eva Tóthová: Diseases of thyroid gland, especially tumors, surgical treatment. The lecture summarizes basic methods of investigation in neurootology. It is divided into the four basic themes: 1. Olfactometry - investigation of smell, differential diagnosis of smell disorders 2. Gustometry - investigation of taste, hypogeusia and ageusia as a symptom, diagnostic consequences 3. Audiometry - summary of methods (this theme is a subject of other lecture) 4. Equilibriometry - investigation of vestibular organs, differential diagnosis of vestibular disorders. The lecturer supposes a basic knowledge of anatomy and physiology of sensory organs and basic knowledge of neurology (vestibular disorders) Odb. as. MUDr. Rottenberg Jan, PhD., Odb. as. MUDr. Jan Hanák: Clinical anatomy of anterior and lateral skull base, Up to date concept of diagnosis and treatment of rhinosinusitis (EPOS), Snoring and obstructive sleep apnea The lecture summarizes important data of topographical anatomy of the skull base from clinical point of view and its practical consequences to clinical symptomatology of skull base diseases, operation techniques and approaches and its complications: 1. Anatomy, development, and variability of paranasal sinuses, functional endoscopic sinus surgery and its complications 2.Classification of rhinosinusitis, European position paper on rhinosinusitis and nasal polyposis 3. treatment of Snoring and obstructive sleep apnea 5. Types of facial nerve palsy and their topodiagnostics 6. The subject of skull base surgery The lecturer supposes a basic anatomical knowledge and basic orientation in Otolaryngology. Ass. prof. MUDr. P. Smilek, PhD., ASS. prof. MUDr. B.Gál, Ph.D.: Emergency and First Aid Procedures 1. Bleeding (nasal, form larynx, trachea, oesophagus and ear) 2. Dyspnea( differential diagnosis, tracheotomy, intubation, care of tracheostomy) 3. Foreign bodies ( in the hypopharynx, esophagus, larynx, trachea,bronchi, nose and ear) 4. Corrosion and scalds ( in the mouth and oesophagus) Ass. prof. MUDr. P. Smilek, PhD.: Basics principles in ENT Oncology 1. Etiology 2. Prognosis of Head and Neck cancer 3. Basic strategy of treatment 4. Treatment of lymphnode metastasis 5. Cancer of the nose and paranasal sinuses 6. Cancer of the epipharynx 7. Cancer of the Oropharynx 8. Cancer of the Larynx 9. Follow up Odb. as. MUDr. Pavla Urbánková, PhD.: Serious complications of inflammatory disease in ENT; Uniqueness of inflammatory disease in ENT; Primary sources of inflammation; Mastoiditis acuta; Otogenic infective complications; Intracranial complications of I. phase and II. phase; Primary source: Nose – Sinusitis; Nasal furuncle; Orbital sinusitis complications; Possible intracranial complications of sinusitis; Primary source: Oral cavity Base of oral cavity; Cheilitis; Primary source: pharynx; Abscessus et phlegmona peritonsillaris; Abscessus et phlegmona parapharyngealis; Sepsis tonsillogenes (angina septica, sepsis post anginam, trombophlebitis v. jug. int.); Mediastinal complications of deep neck inflammation
Literatura
    povinná literatura
  • BEHRBOHM, Hans, Walter BECKER, Hans Heinz NAUMANN a Carl Rudolf PFALTZ. Ear, nose, and throat diseases : with head and neck surgery. 3rd ed. Stuttgart: Thieme, 2009. x, 461. ISBN 9783136712030. info
Výukové metody
Lectures, practical training of basic ENT evaluation, video sessions, presentations by professionals in the inpatient ward and operating theatre.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: přednášky, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace. Očekává se, že studenti přijdou na stáže připravení, včetně odpovídajících teoretických znalostí preklinických oborů. Závěrečné hodnocení - ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The lecture will be held from 4th to 11th week every Tuesday in the ENT lecture hall from 1.20 p.m. to 3.00 p.m. CONTENT OF LECTURES WILL BE PART OF THE EXAMINATION FROM OTORHINOLARYNGOLOGY.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.