aVLPP11Xpp Paliativní péče - předpromoční praxe

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1.2/0. 18. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLNE9X1p Neurologie - přednáška && aVLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && aVLDV7X1p Dermatovenerologie - před. && aVLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && aVLVL101 Vnitřní lékařství && aVLIN9X22p Infekční nemoci II && aVLON9X1p Klinická onkologie - př && aVLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && aVLCH091 Chirurgie && aVLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && aVLPD1033c Pediatrie III - cvičení && aVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII && ( aVLPG1022c Porodnictví a gynekologie II-c || aVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předpromoční praxe z paliativní péče poskytne zkušenost specializované paliativní péče o pacienty v pokročilých a konečných stádiích závažných život ohrožujících onemocnění (např. nádory, konečná stádia srdečního, plicního a renálního selhání, neurodegenerativní onemocnění typu ALS, Parkinsonovy nemoci, demence a roztroušené skleróz). Studenti se seznámí se zásadami hodnocení a léčby symptomů, principy podpůrné komunikace, tvorby a organizačního zajištění plánu paliativní péče včetně klinických, etických a právních aspektů rozhodování o rozsahu péče v závěru života. Praxe proběhne v lůžkových a mobilních hospicech a v ambulanci paliativní medicíny.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - efektivně komunikovat s pacientem a jeho blízkými o potřebách, přáních, preferencích - formulovat plán paliativní péče v závěru života, který bude zohledňovat klinické, etické a právní souvislosti - s využitím farmakologických i nefarmakologických postupů mírnit bolest a další symptomy pokročilého onemocnění, např. dušnost, nevolnost, zvracení, úzkost, depresi, delirium - pracovat v rámci multidisciplinárního týmu (ve složení lékař, sestra, sociální pracovník, psycholog, kaplan a další)
Osnova
  • Základní principy paliativní péče v klinické praxi. Klinická a etická dilemata při rozhodování o rozsahu péče v závěru života. Právní aspekty rozhodování v závěru života. Základy komunikace o závažných tématech v paliativní medicíně. Paliativní řešení nejčastějších symptomů pokročilého onemocnění. Základy multidisciplinární týmové spolupráce. Organizace obecné a specializované paliativní péče v ČR.
Literatura
    doporučená literatura
  • VOLANDES, Angelo E. Umění rozhovoru o konci života. Translated by Lenka Kapsová, Illustrated by Petra Josefína Stibitzová. 1. vydání. V Praze: Cesta domů, 2015, 203 stran. ISBN 9788088126034. info
    neurčeno
  • SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 2., nezměn. vyd. Praha: Galén, 2011, 363 s. ISBN 9788072628490. info
Výukové metody
Interaktivní semináře Účast na vizitě a setkání multidisciplinárního týmu v hospici
Metody hodnocení
Kredity budou uděleny za absolvování 3 denní předpromoční praxe (100% účast)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/aVLPP11Xpp