EN

LF:VSSL051p Sociální lékařství - přednáška - Informace o předmětu

VSSL051p Sociální lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2000
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • 1. Sociální lékařství, zaměření, vývoj, obsah a metody.
 • 2. Zdraví a nemoc, etiologie-základní determinanty nemocí, přirozená historie nemoci, nozologie, klasifikace nemocí, společenské a ekonomické determinanty a důsledky nemoci.
 • 3. Demografie, populační základna a populační procesy.
 • 4. Zdravotnický informační systém, soustava zdravotnické statistiky.
 • 5. Cíle, metody a význam studia zdravotního stavu populace, základní epidemiologické pojmy a metody.
 • 6. Příčinnost, etiologie a modely studia rizik a rizikové faktory, kouření jako zdravotně sociální problém, ovladatelnost rizikových faktorů.
 • 7. Systém péče o zdraví, vznik, vývoj a typy zdravotnických systémů, sociální a zdravotní politika, problémy, cíle a koncepce zdravotnických systémů.
 • 8. Modality zdravotní péče, kategorizace prevence, cílově plánované programy, Národní program zdraví.
 • 9. Světová zdravotnická organizace, program Zdraví pro všechny do roku 2000, program 21 úkolů pro 21. století.
 • 10. Posilování, podpora a rozvoj zdraví, základní zdravotní péče, Zdravá města, Zdravá škola, Lokální projekty zdravotní péče.
 • 11. Ekononomické aspekty zdravotní péče, význam a formy sociální regulace v péči o zdraví.
 • 12. Management ve zdravotnictví, články řídícího procesu.
 • 13. Etické aspekty rozhodování v péči o zdraví, etické hodnoty, ekvita.
 • 14. Základy výzkumu zdravotnických systémů, jeho aplikace, přínos statistiky pro klinický výzkum, typy klinických studií.
 • 15. Perspektivy vývoje zdravotní péče.
Literatura
 • Gerylovová, Anna - Holčík, Jan: Úvod do statistiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 31 s.: gr. Bibliogr.: s. 31. ISBN 80-210-2301-5.
 • HOLČÍK, J., A. ŽÁČEK a I. KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 137 s. ISBN 80-210-1907-7. info
 • KOUPILOVÁ, Ilona a Jan HOLČÍK. Community medicine: Practical Handbook. 2nd ed. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 114 s. ISBN 80-210-1391-5. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Základy statistiky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 29 s. ISBN 8021011718. info
 • BEAGLEHOLE, R. Basic epidemiology. [1st ed.]. Geneva: World Health Organization, 1993. viii, 175. ISBN 92-4-154446-5. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.