EN

LF:VSSL051p Sociální lékařství - přednáška - Informace o předmětu

VSSL051p Sociální lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (přednášející)
JUDr. Radek Policar (přednášející)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
JUDr. Radek Policar
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Helena Malenová
Dodavatelské pracoviště: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 16. 9. až Pá 8. 11. Út 15:00–16:40 A22/116 aula, kromě Út 15. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VSSL051p/VLA: Čt 16:40–17:30 KOM 200
Předpoklady
( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && VSPP3X1 Základy ošetřovatelství && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu student: zná obsah, poslání, základní teoretické poznatky a metody sociálního lékařství; umí využít metody kvantitativní epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace; dokáže aplikovat teoretické a metodologické poznatky při hodnocení zdravotní situace; dokáže zhodnotit zdravotní rizika a navrhnout možná opatření pro zlepšení zdraví lidí; ovládá základy pravděpodobnostního a systémového myšlení v medicíně, metody kritického hodnocení výsledků populačních studií a navazujících organizačních opatření.
Osnova
 • 1. Sociální lékařství, zaměření, vývoj, obsah a metody.
 • 2. Zdraví a nemoc, etiologie-základní determinanty nemocí, přirozená historie nemoci, nozologie, klasifikace nemocí, společenské a ekonomické determinanty a důsledky nemoci.
 • 3. Demografie, populační základna a populační procesy.
 • 4. Zdravotnický informační systém, soustava zdravotnické statistiky.
 • 5. Cíle, metody a význam studia zdravotního stavu populace, základní epidemiologické pojmy a metody.
 • 6. Příčinnost, etiologie a modely studia rizik a rizikové faktory, kouření jako zdravotně sociální problém, ovladatelnost rizikových faktorů.
 • 7. Systém péče o zdraví, vznik, vývoj a typy zdravotnických systémů, sociální a zdravotní politika, problémy, cíle a koncepce zdravotnických systémů.
 • 8. Modality zdravotní péče, kategorizace prevence, cílově plánované programy, Národní program zdraví.
 • 9. Světová zdravotnická organizace, program Zdraví pro všechny do roku 2000, program 21 úkolů pro 21. století.
 • 10. Posilování, podpora a rozvoj zdraví, základní zdravotní péče, Zdravá města, Zdravá škola, Lokální projekty zdravotní péče.
 • 11. Ekonomické aspekty zdravotní péče, význam a formy sociální regulace v péči o zdraví.
 • 12. Management ve zdravotnictví, články řídícího procesu.
 • 13. Etické aspekty rozhodování v péči o zdraví, etické hodnoty, ekvita.
 • 14. Základy výzkumu zdravotnických systémů, jeho aplikace, přínos statistiky pro klinický výzkum, typy klinických studií.
 • 15. Perspektivy vývoje zdravotní péče.
Literatura
 • HOLČÍK, Jan, Adolf ŽÁČEK a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 137 s. ISBN 9788087192153. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do základů statistiky : text pro semináře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 50 s. ISBN 9788021056619. info
 • BONITA, R., R. BEAGLEHOLE a T. KJELLSTROM. Basic epidemiology. 2nd. Geneva: WHO, 2006. 213 s. ISBN 9789241547079. info
 • První dva tituly jsou základní, ostatní doplňkové.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.