EN

LF:VSSL051p Sociální lékařství - přednáška - Informace o předmětu

VSSL051p Sociální lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (přednášející)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Helena Malenová
Dodavatelské pracoviště: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 9. 11. Út 15:00–16:40 A22/116 aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VSSL051p/VLA: Čt 16:40–17:30 KOM 200
Předpoklady
( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && VSPP3X1 Základy ošetřovatelství && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je teoreticky seznámit studenty s obsahem, posláním a základními metodami sociálního lékařství, s metodami měření a hodnocení zdravotního stavu populace. Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen definovat, vypočítat a vhodně interpretovat základní ukazatele zdravotního stavu populace; využít je pro hodnocení zdravotní situace; pojmenovat, vybrat a vypočítat vhodné ukazatele nemocnosti; získané výsledky vhodně interpretovat; navrhnout a naplánovat populační studii; formulovat závěry šetření; zhodnotit zdravotní rizika a navrhnout možná opatření pro zlepšení zdraví lidí; na základě příkladů identifikace a řešení zdravotních problémů zvládne základy pravděpodobnostního a systémového myšlení v medicíně, metody kritického hodnocení výsledků populačních studií a navazujících organizačních opatření.
Osnova
 • 1. Sociální lékařství, zaměření, vývoj, obsah a metody.
 • 2. Zdraví a nemoc, etiologie-základní determinanty nemocí, přirozená historie nemoci, nozologie, klasifikace nemocí, společenské a ekonomické determinanty a důsledky nemoci.
 • 3. Demografie, populační základna a populační procesy.
 • 4. Zdravotnický informační systém, soustava zdravotnické statistiky.
 • 5. Cíle, metody a význam studia zdravotního stavu populace, základní epidemiologické pojmy a metody.
 • 6. Příčinnost, etiologie a modely studia rizik a rizikové faktory, kouření jako zdravotně sociální problém, ovladatelnost rizikových faktorů.
 • 7. Systém péče o zdraví, vznik, vývoj a typy zdravotnických systémů, sociální a zdravotní politika, problémy, cíle a koncepce zdravotnických systémů.
 • 8. Modality zdravotní péče, kategorizace prevence, cílově plánované programy, Národní program zdraví.
 • 9. Světová zdravotnická organizace, program Zdraví pro všechny do roku 2000, program 21 úkolů pro 21. století.
 • 10. Posilování, podpora a rozvoj zdraví, základní zdravotní péče, Zdravá města, Zdravá škola, Lokální projekty zdravotní péče.
 • 11. Ekonomické aspekty zdravotní péče, význam a formy sociální regulace v péči o zdraví.
 • 12. Management ve zdravotnictví, články řídícího procesu.
 • 13. Etické aspekty rozhodování v péči o zdraví, etické hodnoty, ekvita.
 • 14. Základy výzkumu zdravotnických systémů, jeho aplikace, přínos statistiky pro klinický výzkum, typy klinických studií.
 • 15. Perspektivy vývoje zdravotní péče.
Literatura
 • HOLČÍK, Jan, Adolf ŽÁČEK a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 137 s. ISBN 9788087192153. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do základů statistiky : text pro semináře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 50 s. ISBN 9788021056619. info
 • BONITA, R., R. BEAGLEHOLE a T. KJELLSTROM. Basic epidemiology. 2nd. Geneva: WHO, 2006. 213 s. ISBN 9789241547079. info
 • První dva tituly jsou základní, ostatní doplňkové.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.