EN

LF:VSSL051p Sociální lékařství - přednáška - Informace o předmětu

VSSL051p Sociální lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Eva Kučerová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Helena Malenová
Rozvrh
Po 15. 9. až Pá 7. 11. Út 15:20–17:00 014
Předpoklady
( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && VSPP3X1 Základy ošetřovatelství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Sociální lékařství (SL) je interdisciplinárním medicínským oborem, který se zabývá zdravím populace a péčí o zdraví ve společnosti. Obor nachází své uplatnění ve výuce, výzkumu i zdravotnické praxi. Důležitá role připadá metodologii oboru, jde zejména o metody statistické, demografické, sociologické, epidemiologické, zdravotně výchovné, psychologické a metody uplatňované vědami o řízení, např. systémová analýza. Základní otázky oboru jsou: Jaké je zdraví lidí (celková zdravotní situace a zejména studium zdravotního stavu obyvatelstva), proč je takové (determinanty zdraví) a jakými metodami lze dosáhnout jeho zlepšení (soustava zdravotní péče). Obor se orientuje na čtyři základní oblasti, a to: společnost a zdraví, teorie zdraví a nemoci, systém péče o zdraví a zdravotnictví, soustava zdravotní péče v ČR, její historie, stav a perspektivy. SL plní zejména pět základních funkcí: (a) poznávací a metodickou (b) hodnotovou a postojovou (c) výchovnou (d) aplikační a informativní a (d) koordinační a integrační. Významnou aplikační oblastí SL je veřejné zdravotnictví.
Osnova
 • 1. Sociální lékařství, zaměření, vývoj, obsah a metody.
 • 2. Zdraví a nemoc, etiologie-základní determinanty nemocí, přirozená historie nemoci, nozologie, klasifikace nemocí, společenské a ekonomické determinanty a důsledky nemoci.
 • 3. Demografie, populační základna a populační procesy.
 • 4. Zdravotnický informační systém, soustava zdravotnické statistiky.
 • 5. Cíle, metody a význam studia zdravotního stavu populace, základní epidemiologické pojmy a metody.
 • 6. Příčinnost, etiologie a modely studia rizik a rizikové faktory, kouření jako zdravotně sociální problém, ovladatelnost rizikových faktorů.
 • 7. Systém péče o zdraví, vznik, vývoj a typy zdravotnických systémů, sociální a zdravotní politika, problémy, cíle a koncepce zdravotnických systémů.
 • 8. Modality zdravotní péče, kategorizace prevence, cílově plánované programy, Národní program zdraví.
 • 9. Světová zdravotnická organizace, program Zdraví pro všechny do roku 2000, program 21 úkolů pro 21. století.
 • 10. Posilování, podpora a rozvoj zdraví, základní zdravotní péče, Zdravá města, Zdravá škola, Lokální projekty zdravotní péče.
 • 11. Ekonomické aspekty zdravotní péče, význam a formy sociální regulace v péči o zdraví.
 • 12. Management ve zdravotnictví, články řídícího procesu.
 • 13. Etické aspekty rozhodování v péči o zdraví, etické hodnoty, ekvita.
 • 14. Základy výzkumu zdravotnických systémů, jeho aplikace, přínos statistiky pro klinický výzkum, typy klinických studií.
 • 15. Perspektivy vývoje zdravotní péče.
Literatura
 • HOLČÍK, Jan, Adolf ŽÁČEK a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 137 s. ISBN 9788087192153. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5. info
 • BONITA, R., R. BEAGLEHOLE a T. KJELLSTROM. Basic epidemiology. 2nd. Geneva: WHO, 2006. 213 s. ISBN 9789241547079. info
 • KOUPILOVÁ, Ilona a Jan HOLČÍK. Community medicine: Practical Handbook. 2nd ed. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 114 s. ISBN 80-210-1391-5. info
 • První dva tituly jsou základní, ostatní doplňkové.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.