VSLT0121s Základy lékařské terminologie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/1. seminář. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Marie Malá, Ph.D. (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (cvičící)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marta Severová (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE - seminář. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah výuky, metodické pokyny, studijní literatura. Charakteristika grafické a zvukové podoby latiny. Vybrané řecké hlásky, jejich přepis do latiny.
 • 2. týden: Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latinská a řecká substantiva I. deklinace (a-kmeny), adjektiva I. deklinace.
 • 3. týden: Latinská a řecká substantiva II. deklinace (o-kmeny), adjektiva II. deklinace. Syntaktická struktura víceslovných termínů, základní typy dominačních vztahů, shodný a neshodný přívlastek, slovosled.
 • 4. týden: Latinská substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny, i-kmeny). Mechanizmus fungování shodného a neshodného přívlastku.
 • 5. týden: Řecká substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny, i-kmeny). Slovotvorná charakteristika jednoslovných termínů, přehled základních modelů.
 • 6. týden: Doplňování probraného učiva.
 • 7. týden: Adjektiva III. deklinace (typ trojvýchodný, dvojvýchodný, jednovýchodný). Odborný medicínský jazyk, jeho funkce a osobitosti.
 • 8. týden: Latinská substantiva IV. deklinace (u-kmeny). Lékařský termín: vztah mezi etymologií a definicí.
 • 9. týden: Latinská substantiva V. deklinace (e-kmeny). Hlavní postavy antického lékařství, historické aspekty lékařské terminologie na pozadí dějin medicíny.
 • 10. týden: Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné, opisné). Historie anatomické nomenklatury - BNA, JNA, PNA.
 • 11. týden: Nejběžnější adverbia: tvorba a stupňování. Současná podoba anatomické nomenklatury - NA, TA.
 • 12. týden: Předložky a vybrané spojky. Aktuální stav klinické terminologie.
 • 13. týden: Číslovky (základní, řadové, podílné, násobné, číselná násobná příslovce): tvorba a skloňování. Eponymní názvy.
 • 14. týden: Závěrečné shrnutí.
 • 15. týden: Udělování zápočtů.
Literatura
 • PRUCKLOVÁ, Renata a Marta SEVEROVÁ. Introduction to Latin and Greek terminology in medicine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 146 s. ISBN 80-210-2687-1. info
 • VEJRAŽKA, Martin a Dana SVOBODOVÁ. Terminologiae medicae IANUA. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 440 s. ISBN 80-200-1459-4. info
 • PÁČ, Libor. Anatomická eponyma. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 103 s. ISBN 80-7262-035-5. info
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), ostatní doplňkové. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the others supplementary.
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích vyplývá ze studijního řádu. Tolerují se nanejvýš dvě absence, nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách apod. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) denně od 9.00 do 11.00 hod., tel. 542126526.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.