ZLLC011c Lékařská chemie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
3x2 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Nerudová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLLC011c/21: Út 29. 9. 13:30–15:10 A16/213, Út 27. 10. 13:30–15:10 A16/213, Út 24. 11. 13:30–15:10 A16/213
ZLLC011c/22: Út 29. 9. 13:30–15:10 A16/213, Út 27. 10. 13:30–15:10 A16/213, Út 24. 11. 13:30–15:10 A16/213, M. Hlaváčová
ZLLC011c/23: Út 6. 10. 13:30–15:10 A16/213, Út 3. 11. 13:30–15:10 A16/213, Út 1. 12. 13:30–15:10 A16/213
ZLLC011c/24: Út 6. 10. 13:30–15:10 A16/213, Út 3. 11. 13:30–15:10 A16/213, Út 1. 12. 13:30–15:10 A16/213, M. Hlaváčová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je doplňkovým k předmětu Lékařská chemie-přednáška VSLC011p. V jeho rámci se student seznámí s prostředím a vybavením chemické laboratoře. Naučí se provádět jednoduché laboratorní úkony, ověří si experimentálně některé poznatky probírané v rámci teoretické výuky.
Osnova
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v chemické laboratoři. Odměrné nádoby. Příprava roztoků o dané koncentraci.
  • Měřené pH roztoků kyselin, zásad,solí nápojů a slin. Příprava fosfátových pufrů.Zjištění pufračníkapacity.
  • Příprava nerozpustných sloučenin, součin rozpustnosti. Vlastnosti a reakce fosfátových aniontů. Stanovení fosfátů po demineralizaci kostní tkáně. Vlastnosti a reakce uhličitanových aniontů.Průkaz vybraných iontů ve slinách. Korozivní vlastnosti dentálních slitin.
Literatura
    povinná literatura
  • Podklady ke cvičením v IS.
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení a odevzdání všech protokolů vyučujícímu. Získání zápočtu ze cvičení je podmínkou registrace ke zkoušce z Lékařské chemie a k zápisu předmětu Biochemie v jarním semestru.
Informace učitele
Účast v praktických cvičeních je povinná. Student musí mít laboratorní plášť.Absence v praktickém cvičení musí být omluvena cestou studijního oddělení a nahrazena podle pokynů vyučijícího. Neomluvené absence nelze nahradit. Student je povinen se na cvičení připravit.Nepřipravenost je důvodem k k vyloučení z praktik. Laboratory coat is necessary. Attendance in practicals is obligatory. All absences must be justified through the Department of study affairs. Ilness or some other serious reason are usually the only acceptable excuse for absence from lesson and must be officially confirmed. After being absent the student must make up for the lesson. Absences that are not apologized are not allowed to make up. Student is obliged to prepare himself for each lesson. Students that are not sufficiently prepared will not be admitted in participating in the lesson.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.