BPTP0121c Základy teorie porodní asistence I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kaderková, MBA
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 22. 9. až Pá 6. 1. Čt 10:50–12:30 KOM 348A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je chápán jako teoreticko praktický. Jeho pojetí vyplývá z profilu absolventky. Obsah předmětu je východiskem formování osobnosti pro výkon profese porodní asistentky. Předkládá problematiku lidských potřeb ve zdraví a nemoci, s důrazem na potřeby ženy a její rodiny. Potřeby jsou zasazeny do kontextu procesu poskytování péče v porodní asistenci. Cíle předmětu – student je schopen: - interpretovat problematiku potřeb klientky a její rodiny ve zdraví i v nemoci; - vysvětlit klasifikaci potřeb dle Maslowa a další její modifikace; - používat erudovaně terminologii ošetřovatelského procesu a potřeb; - aplikovat získané poznatky při řešení konkrétní případové studie;
Osnova
  • Obsah modulu: - Lidské potřeby v ošetřovatelském procesu, klasifikace, pojmenování, způsob saturace; - Kategorie lidských potřeb a jejich uspokojování v ošetřovatelském procesu - úvod základní rozdělení, standardní pojmenování reakcí na aktuální či potenciální zdravotní problémy, Maslowova hierarchie; - Proces poskytování péče v porodní asistenci při podpoře a uspokojení základních - fyziologických potřeb - aktivita, soběstačnost, sebepéče, mobilita, imobilizační syndrom, výživa a hydratace, vylučování, kognitivní a fyziologické funkce, spánek a odpočinek, sexualita a reprodukce; - Proces poskytování péče v porodní asistenci při podpoře a uspokojení vyšších - nadstavbových potřeb: - jistoty a bezpečí (zvládání zátěžových situací, stres, adaptace, bolest, riziko infekce); - plnění a zvládání rolí, uspokojivé mezilidské vztahy;; - sebekoncepce, sebeúcty a seberealizace; - vyrovnání se se ztrátou, zármutkem; - spiritualita a metapotřeby (religiozita, víra, smysl života, hodnoty, duchovní zdraví a vývoj);
Literatura
  • MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Holistické přístupy v péči o zdraví. Vyd. 2., nezměn. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 164 s. ISBN 9788070134573. info
  • MAREČKOVÁ, Jana. NANDA -International diagnostika v ošetřovatelském procesu, NIC a NOC klasifikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 80 s. ISBN 8073681099. info
  • Ošetřovatelská dokumentace v nemocnici. Edited by Ivana Vašátková. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 43 s. ISBN 8070133279. info
  • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
Výukové metody
Cvičení, interpretace kasuistiky, skupinové interview, diskuse k vybraným problémům.
Metody hodnocení
Způsob ukončení: zápočet Hodnocení výsledků studentů: - 100% účast ve cvičení, aktivní vystupování v hodině
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.