aBFMT0151c Metodika tělesné výchovy I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Zendulková (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 7:30–8:20 KOM 235A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním pojmům studované disciplíny metodika tělesné výchovy a vysvětlit vztahy a souvislosti mezi sledovanými atributy předmětu. Jedná se o praktické seznámení se základní metodikou rozvoje pohybových schopností a dovedností včetně jejich testování. Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen v praktické výuce adekvátně využívat své teoretické znalosti o zákonitostech procesu výchovy a vzdělávání v interakci mezi učitelem, žákem, výchovně-vzdělávacím projektem a podmínkami vyučování. Bude schopen správně strukturovat výukovou jednotku tělesné výchovy, správně se na ni připravit a také objektivně evaluovat její výsledky. Ověří si v praxi schopnost porozumění a adekvátního používání názvosloví tělesných cvičení.
Osnova
  • Úvod do problematiky praktické výuky, seznámení s podmínkami pro udělení zápočtu, poučení o bezpečnosti v hodinách Metodiky tělesné výchovy. Adaptační kurz. Vstupní testy motorických schopností (Unifit) I, II. Vybrané metodiky rozvoje a testování svalové síly I, II. Vybrané metodiky rozvoje a testování rychlostních schopností I, II. Vybrané metodiky rozvoje a testování koordinačních schopností I, II. Vybrané metodiky rozvoje a testování ohebnostních schopností I, II. Názvosloví tělesných cvičení. Vyhodnocení testů motorických schopností, udělení zápočtů.
Literatura
  • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2002. 171 s.
  • HURYCHOVÁ, A., VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: MU, 1997. 71 s. (ISBN 80-210-1525-X)
  • APPELT, K., LIBRA, M.: Gymnastické názvosloví. Praha: Karolinum, 1998. 1. vyd. 88 s. (ISBN 80-7184-714-3)
  • NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ, J.: Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno: Masarykova Univerzita, 2001 (ISBN 80-210-2642-1)
  • VILÍMOVÁ, V.: Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2002. 103 s. (ISBN 80-7315-033-6)
  • APPELT, K. et al: Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989. 247 s. (ISBN 80-7033-011-2)
  • DOVALIL, J. et al. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005, 2. vyd., 336 stran. (ISBN 80-7033-928-4)
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.