aBFMT0151c Metodika tělesné výchovy I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Zendulková (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 7:00–8:40 N03329
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The main aim of this subject – practise, is to familiarize with basic methodology of motor abilities and skills development with the inclusion of testing. Succesful graduate student will be able to use his theoretical knowledge of basic laws of the process of education in practise adequately. He will be able to structure exercise units correctly, to prepare himself for the exercise unit and also to evaluate the results of educational process in an objective way. The student will prove his ability to understand and use adequate terminology of physical exercises in practise.
Výstupy z učení
Student will be able to finish the subject:
- to understand the basic concepts of the studied discipline of the methodology of physical education, to explain the relationships and the connections between the observed attributes of the subject
- practically in teaching to adequately use their knowledge about the laws of the process of education and training in the interaction between the teacher, the pupil, the educational and training project and the conditions of teaching
- properly structure the teaching unit of physical education, prepare it properly and evaluate its results objectively
- to verify in practice the ability to understand and adequately use the nomenclature of physical exercises
Osnova
  • Introduction to practical education, conditions for credit obtainment, safety instructions for classes of Methodology of physical eduaction. Course for adaptation. Entrance test of motor abilities (Unifit) I, II. Selected methodics for development and testing of motor strength I, II. Selected methodics for development and testing of motor velocity I, II. Selected methodics for development and testing of motor coordination I, II. Selected methodics for development and testing of motor flexibility I, II. Terminology of physical exercises. Evaluation of Unifit test results, credit assignment.
Literatura
  • VILÍMOVÁ, V.: Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2002. 103 s. (ISBN 80-7315-033-6)
  • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2002. 171 s.
  • APPELT, K. et al: Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989. 247 s. (ISBN 80-7033-011-2)
  • APPELT, K., LIBRA, M.: Gymnastické názvosloví. Praha: Karolinum, 1998. 1. vyd. 88 s. (ISBN 80-7184-714-3)
  • HURYCHOVÁ, A., VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: MU, 1997. 71 s. (ISBN 80-210-1525-X)
  • NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ, J.: Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno: Masarykova Univerzita, 2001 (ISBN 80-210-2642-1)
  • DOVALIL, J. et al. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005, 2. vyd., 336 stran. (ISBN 80-7033-928-4)
Výukové metody
exercise
Metody hodnocení
theoretical and practical exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.