MNVP091p Výživa v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. (přednášející), prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (zástupce)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:40 N02230
Předpoklady
MNPV081p Psychologie výživy - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu Výživa v psychiatrii je seznámení se s různými psychickými nemocemi, vlivem výživy na jejich vznik, vývoj a průběh léčby. Studenti jsou seznámeni s metabolismem u mentální anorexie a bulimie i se závažnými tělesnými důsledky a komplikacemi při poruchách příjmu potravy.
Osnova
  • Alzheimerova choroba - vysoké riziko malnutrice a zhoršování mentálních funkcí. Prevence rozvoje malnutrice u institucionalizovaných nemocných i u nemocných v domácí péči. Etiologie malnutrice u Alzheimerovy choroby. Metody realimentace u seniorů, specifika u Alzheimerovy choroby. Vliv enterální výživy na nutriční a mentální stav seniorů - srovnávací studie u nemocných s Alheimerovou chorobou a vaskulární demencí a její použití v praxi. Demence a etické aspekty nutriční terapie. Závažné tělesné důsledky u poruch příjmu potravy. Metabolismus u mentální anorexie a bulimie. Nejzávažnější metabolické komplikace a metody realimentace. Závažné stavy podvýživy a z toho vyplývající tělesné komplikace. Způsob jejich léčby včetně realimentace. Refeeding syndrom. Diskrepance mezi klinickým stavem a laboratorními nálezy u závažné malnutrice při poruchách příjmu potravy.
Literatura
    povinná literatura
  • NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a Luboš SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii :teoretické předpoklady. Praktická doporučení. Osobní zkušenosti. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2000. 270 s. ISBN 8085912333. info
    doporučená literatura
  • KRCH, František David. Bulimie : jak bojovat s přejídáním. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. 195 s. ISBN 9788024721309. info
  • KRCH, František David. Mentální anorexie. Druhé, přepracované vydá. Praha: Portál, 2010. 259 stran. ISBN 9788073678074. info
Výukové metody
Výuka je založena na přednáškách s interaktivními prvky Speciální tématika je presentována odborníky v této oblasti Studenti jsou upozorněni na literaturu, která se detailněji uvedenými tématy zabývá Přednášky jsou zakončovány diskuzí
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou ( MUDr. Navrátilová) a písemným testem z obecné psychologie
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka se koná v podzimním semestru v klubovně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 1. patro v úterý (8x) od 11.00 do 12.30 hodin. Rozpis přednášek najdete na http://psychiatrie.med.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/MNVP091p

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 11. 2017 10:25, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému