MNVP091p Výživa v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. (přednášející), prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (zástupce)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Jana Pazderová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:40 N02230
Předpoklady
MNPV081p Psychologie výživy - př.
MNPV081p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
- získání teoretických znalostí o hlavních psychiatrických poruchách a psychózách
- získání teoretických znalostí o vlivu výživy na vznik, vývoj a průběh léčby psychiatrických nemocí
- získání teoretických znalostí o metabolismu, tělesných důsledcích a komplikacích při poruchách příjmu potravy
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- popsat a navrhnout vhodný způsob výživy při nejčastějších psychiatrických onemocněních
- popsat a rozpoznat hlavní příznaky poruch příjmu potravy, tj. mentální anorexie a mentální bulimie
- popsat metabolismus, tělesné příznaky a komplikace u poruch příjmu potravy
- navrhnout vhodný způsob výživy pro pacienty s poruchou příjmu potravy
Osnova
 • Alzheimerova choroba - rizika malnutrice, prevence rozvoje malnutrice, specifika výživy u Alzheimerovy choroby
 • Vliv enterální výživy na nutriční a mentální stav seniorů
 • Demence a etické aspekty nutriční terapie
 • Závažné tělesné důsledky u poruch příjmu potravy
 • Metabolismus u mentální anorexie a bulimie
 • Nejzávažnější metabolické komplikace a metody realimentace
 • Závažné stavy podvýživy a z toho vyplývající tělesné komplikace
 • Způsob jejich léčby včetně realimentace
 • Refeeding syndrom
 • Diskrepance mezi klinickým stavem a laboratorními nálezy u závažné malnutrice při poruchách příjmu potravy
Literatura
  povinná literatura
 • NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a Luboš SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii :teoretické předpoklady. Praktická doporučení. Osobní zkušenosti. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2000. 270 s. ISBN 8085912333. info
  doporučená literatura
 • KRCH, František David. Bulimie : jak bojovat s přejídáním. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. 195 s. ISBN 9788024721309. info
 • KRCH, František David. Mentální anorexie. Druhé, přepracované vydá. Praha: Portál, 2010. 259 stran. ISBN 9788073678074. info
Výukové metody
Teoretické semináře
Kazuistické semináře
Metody hodnocení
Účast na přednáškách (povolena 1 absence)
Ukončení zkouškou formou písemného testu
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka se koná v podzimním semestru v klubovně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 1. patro v úterý (8x) od 11.00 do 12.30 hodin. Rozpis přednášek najdete na http://psychiatrie.med.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá v podzimním semestru každý týden od 11.00 do 12.40 h v klubovně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 1. patro, Jihlavská 20.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/MNVP091p

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2018 23:39, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému