VLAW051 Academic Writing

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSAJ0222 Angličtina 1 II -p || VLAJ0222 Angličtina 1 II -p
Students should have the minimum knowledge of English corresponding to the B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/19, pouze zareg.: 0/19, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/19
Jiné omezení: Předmět je určen pro studenty 3.ročníku se zaměřením P-PooL
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
To familiarize students with selected lexico-grammatical features of English academic style by means of language analysis of exemplary academic texts.
To develop students' strategies for the specific phases of the writing process (prewriting, writing, editing).
To discuss and achieve an understanding of important themes, issues and debates related to academic writing in the context of English as a foreign language.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen sepsat článek na vědecké téma.
Osnova
 • 1. Introduction to the Course; Introduction to Academic Writing: Audience, Purpose, Organization, Style, Flow, Presentation; Features of Academic Writing
 • 2. The Writing Process; Writing Stages: Pre-Writing, Writing, Re-Writing, Editing; The Use of Techniques from Creative Writing; Types of Academic Publications; Structure of a Research Paper
 • 3. Academic Vocabulary: Synonyms, Nominalizations, Levels of Formality, Paraphrasing; Collocations: Using Corpora for Language Learning
 • 4. Academic Grammar: Objective Language, Hedging, Metalanguage; Selected Points of Grammar for Academic Writing (Passive vs. Active Voice)
 • 5. Abstracts and the Writing of Abstracts: Types of Abstracts, Their Structure and Typical Moves, Summarizing and Paraphrasing
 • 6. Medical Case Reports: Structure and Language, Case Presentation Section: Problem-Solution Pattern; Conventions of Medical Writing
 • 7. Revision – Midterm Evaluation
 • 8. Constructing a Research Paper I: IMRaD Structure; Introductions: Creating a Research Space, Citations and Tenses, General-to-Specific Pattern
 • 9. Constructing a Research Paper II: Methods Sections; Selected Points of Grammar for Academic Writing: Linking Devices
 • 10. Constructing a Research Paper III: Results Sections; Selected Points of Grammar for Academic Writing: Location Statements, Making Comparisons
 • 11. Constructing a Research Paper IV: Discussion Sections, Levels of Generalizations, Expressions of Limitations
 • 12. How To Get Published: Writing for Specific Audiences; Target Journal Analysis; Selected Points of Grammar for Academic Writing: Gerunds and Infinitives
 • 13. Remaining Issues and Topics
 • 14. Final Revision and Consolidation, Final Evaluation
Literatura
  doporučená literatura
 • KLAUSER, Heriette Anne: Writing on both sides of the brain. New York: Harper Collins, 1987.
 • GODSON, Patricia. Becoming an Academic Writer. Texas A and M University: Sage, 2013.
 • SWALES, John a Christine B. FEAK. Academic writing for graduate students : essential tasks and skills. 3rd ed. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 2012. xiv, 418. ISBN 9780472034758. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • BAILEY, Stephen. Academic writing : a handbook for international students. 3rd ed. New York: Routledge, 2011. xx, 293. ISBN 9780415595803. info
 • GILLETT, Andy, Angela HAMMOND a Mary MARTALA. Successful academic writing. 1st pub. Harlow: Pearson, 2009. xxvi, 334. ISBN 9780273721710. info
 • HARTLEY, James. Academic writing and publishing : a practical handbook. London: Routledge, 2008. viii, 196. ISBN 9780415453219. info
 • SWALES, John. Research genres : explorations and applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xii, 314. ISBN 0521533341. info
 • The A to Z of medical writing. Edited by Tim Albert. London: BMJ Books, 2000. 145p. ;. ISBN 0727914871. info
 • HUFF, Anne Sigismund. Writing for scholarly publication. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1998. xi, 185. ISBN 0761918051. info
 • SWALES, John. Genre analysis : English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. xi, 260. ISBN 0521338131. info
Výukové metody
Interactive lectures
Student oral presentations
Individual/pair/group work
Discussions of relevant issues tackled in the lectures
Written reflections on course material
Final written work
Metody hodnocení
Attendance and active participation in seminars
Oral presentation of assigned chapter(s) from required reading
Final drafts of assigned written work (abstract and research article introduction)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/VLAW051