VLOZ0141c Ochrana a podpora zdraví I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petra Búřilová, BBA (pomocník)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
MUDr. Lucia Kantorová (pomocník)
Mgr. et Mgr. Simona Slezáková (pomocník)
Ing. Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLOZ0141c/01: St 7. 10. 10:00–11:40 C15/333, St 21. 10. 10:00–11:40 C15/333, St 4. 11. 10:00–11:40 C15/333, St 18. 11. 10:00–11:40 C15/333, St 2. 12. 10:00–11:40 C15/333, St 16. 12. 10:00–11:40 C15/333, St 13. 1. 10:00–11:40 C15/333
VLOZ0141c/02: St 14. 10. 10:00–11:40 C15/333, St 11. 11. 10:00–11:40 C15/333, St 25. 11. 10:00–11:40 C15/333, St 9. 12. 10:00–11:40 C15/333, St 6. 1. 10:00–11:40 C15/333
VLOZ0141c/03: Po 5. 10. 13:00–14:40 C15/333, Po 19. 10. 13:00–14:40 C15/333, Po 2. 11. 13:00–14:40 C15/333, Po 16. 11. 13:00–14:40 C15/333, Po 30. 11. 13:00–14:40 C15/333, Po 14. 12. 13:00–14:40 C15/333, Po 11. 1. 13:00–14:40 C15/333
VLOZ0141c/04: Po 12. 10. 13:00–14:40 C15/333, Po 26. 10. 13:00–14:40 C15/333, Po 9. 11. 13:00–14:40 C15/333, Po 23. 11. 13:00–14:40 C15/333, Po 7. 12. 13:00–14:40 C15/333, Po 4. 1. 13:00–14:40 C15/333
VLOZ0141c/05: Po 5. 10. 15:00–16:40 C15/333, Po 19. 10. 15:00–16:40 C15/333, Po 2. 11. 15:00–16:40 C15/333, Po 16. 11. 15:00–16:40 C15/333, Po 30. 11. 15:00–16:40 C15/333, Po 14. 12. 15:00–16:40 C15/333, Po 11. 1. 15:00–16:40 C15/333
VLOZ0141c/06: Po 12. 10. 15:00–16:40 C15/333, Po 26. 10. 15:00–16:40 C15/333, Po 9. 11. 15:00–16:40 C15/333, Po 23. 11. 15:00–16:40 C15/333, Po 7. 12. 15:00–16:40 C15/333, Po 4. 1. 15:00–16:40 C15/333
VLOZ0141c/07: Pá 9. 10. 10:00–11:40 C15/333, Pá 23. 10. 10:00–11:40 C15/333, Pá 6. 11. 10:00–11:40 C15/333, Pá 20. 11. 10:00–11:40 C15/333, Pá 4. 12. 10:00–11:40 C15/333, Pá 18. 12. 10:00–11:40 C15/333, Pá 15. 1. 10:00–11:40 C15/333
VLOZ0141c/08: Pá 16. 10. 10:00–11:40 C15/333, Pá 30. 10. 10:00–11:40 C15/333, Pá 13. 11. 10:00–11:40 C15/333, Pá 27. 11. 10:00–11:40 C15/333, Pá 11. 12. 10:00–11:40 C15/333, Pá 8. 1. 10:00–11:40 C15/333
VLOZ0141c/09: Út 6. 10. 8:00–9:40 C15/333, Út 20. 10. 8:00–9:40 C15/333, Út 3. 11. 8:00–9:40 C15/333, Út 1. 12. 8:00–9:40 C15/333, Út 15. 12. 8:00–9:40 C15/333, Út 12. 1. 8:00–9:40 C15/333
VLOZ0141c/10: Út 13. 10. 8:00–9:40 C15/333, Út 27. 10. 8:00–9:40 C15/333, Út 10. 11. 8:00–9:40 C15/333, Út 24. 11. 8:00–9:40 C15/333, Út 8. 12. 8:00–9:40 C15/333, Út 5. 1. 8:00–9:40 C15/333
VLOZ0141c/11: Čt 8. 10. 8:00–9:40 C15/333, Čt 22. 10. 8:00–9:40 C15/333, Čt 5. 11. 8:00–9:40 C15/333, Čt 19. 11. 8:00–9:40 C15/333, Čt 3. 12. 8:00–9:40 C15/333, Čt 17. 12. 8:00–9:40 C15/333, Čt 14. 1. 8:00–9:40 C15/333
VLOZ0141c/12: Čt 15. 10. 8:00–9:40 C15/333, Čt 29. 10. 8:00–9:40 C15/333, Čt 12. 11. 8:00–9:40 C15/333, Čt 26. 11. 8:00–9:40 C15/333, Čt 10. 12. 8:00–9:40 C15/333, Čt 7. 1. 8:00–9:40 C15/333
VLOZ0141c/13: Út 6. 10. 10:00–11:40 C15/333, Út 20. 10. 10:00–11:40 C15/333, Út 3. 11. 10:00–11:40 C15/333, Út 1. 12. 10:00–11:40 C15/333, Út 15. 12. 10:00–11:40 C15/333, Út 12. 1. 10:00–11:40 C15/333
VLOZ0141c/14: Út 13. 10. 10:00–11:40 C15/333, Út 27. 10. 10:00–11:40 C15/333, Út 10. 11. 10:00–11:40 C15/333, Út 24. 11. 10:00–11:40 C15/333, Út 8. 12. 10:00–11:40 C15/333, Út 5. 1. 10:00–11:40 C15/333
VLOZ0141c/15: Pá 9. 10. 8:00–9:40 C15/333, Pá 23. 10. 8:00–9:40 C15/333, Pá 6. 11. 8:00–9:40 C15/333, Pá 20. 11. 8:00–9:40 C15/333, Pá 4. 12. 8:00–9:40 C15/333, Pá 18. 12. 8:00–9:40 C15/333, Pá 15. 1. 8:00–9:40 C15/333
VLOZ0141c/16: Pá 16. 10. 8:00–9:40 C15/333, Pá 30. 10. 8:00–9:40 C15/333, Pá 13. 11. 8:00–9:40 C15/333, Pá 27. 11. 8:00–9:40 C15/333, Pá 11. 12. 8:00–9:40 C15/333, Pá 8. 1. 8:00–9:40 C15/333
VLOZ0141c/17: Čt 8. 10. 14:00–15:40 C15/333, Čt 22. 10. 14:00–15:40 C15/333, Čt 5. 11. 14:00–15:40 C15/333, Čt 19. 11. 14:00–15:40 C15/333, Čt 3. 12. 14:00–15:40 C15/333, Čt 17. 12. 14:00–15:40 C15/333, Čt 14. 1. 14:00–15:40 C15/333
VLOZ0141c/18: Čt 15. 10. 14:00–15:40 C15/333, Čt 29. 10. 14:00–15:40 C15/333, Čt 12. 11. 14:00–15:40 C15/333, Čt 26. 11. 14:00–15:40 C15/333, Čt 10. 12. 14:00–15:40 C15/333, Čt 7. 1. 14:00–15:40 C15/333
VLOZ0141c/19: Čt 8. 10. 11:00–12:40 C15/333, Čt 22. 10. 11:00–12:40 C15/333, Čt 5. 11. 11:00–12:40 C15/333, Čt 19. 11. 11:00–12:40 C15/333, Čt 3. 12. 11:00–12:40 C15/333, Čt 17. 12. 11:00–12:40 C15/333, Čt 14. 1. 11:00–12:40 C15/333
VLOZ0141c/20: Čt 15. 10. 11:00–12:40 C15/333, Čt 29. 10. 11:00–12:40 C15/333, Čt 12. 11. 11:00–12:40 C15/333, Čt 26. 11. 11:00–12:40 C15/333, Čt 10. 12. 11:00–12:40 C15/333, Čt 7. 1. 11:00–12:40 C15/333
Předpoklady
Bez prerekvizit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Ochrana a podpora zdraví vychází z předpokladu, že zdraví lidí, péče o zdraví a zdravotnictví není jen důležitým individuálním zájmem a potřebou, ale i významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem a všeobecnou humánní hodnotou. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, metodami a posláním lékařských oborů zabývajících se ochranou a podporou zdraví. Po absolvování kurzu bude student umět vysvětlit přínos populačního přístupu ke studiu zdraví a nemoci a bude seznámen s východisky, obsahem a se základními pojmy a metodami epidemiologie. Student bude umět vyhledávat a interpretovat relevantní data a využívat metody deskriptivní a analytické epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu bude student:
- znát základní pojmy a metody lékařských oborů zabývajících se ochranou a podporou zdraví;
- umět vysvětlit přínos populačního přístupu ke studiu zdraví a nemoci;
- znát východiska, obsah a základní pojmy a metody epidemiologie;
- umět vyhledávat a interpretovat relevantní data a využívat metody deskriptivní a analytické epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace.
Osnova
 • 1. Informace o kurzu Ochrana a podpora zdraví I. Úvod do „Public Health“.
 • 2. Úvod do epidemiologie - zaměření, definice, základní pojmy.
 • 3. Měření zdraví a nemoci.
 • 4. Epidemiologie a prevence. Kategorizace prevence. Skríning a validita testů.
 • 5. Epidemiologické studie I: Typy epidemiologických studií.
 • 6. Epidemiologické studie II: Vyhodnocení epidemiologických studií.
 • 7. Příčinnost v epidemiologii.
Literatura
  povinná literatura
 • Holčík J, Žáček A, Koupilová I: Sociální lékařství. 3. nezměnšné. vydání. Brno - Česká republika: Masarykova univerzita; 2011. 137 s. ISBN 978-80-8719215-3.
  doporučená literatura
 • Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. 212 pages. ISBN 978-92-4-154707-9.
 • WHO: Zdraví 2020. Osnova evropské politiky pro 21. století. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2013. 182 pages. ISBN 978-80-85047-48-6
 • Holčík J: Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost: k teoretickým základům cesty ke zdraví. 1. vydání. Brno - Česká republika: Masarykova univerzita; 2011. 293 stran. ISBN 978-80-7-392129-3.
 • Gerylovová A, Holčík J: Úvod do základů statistiky: text pro semináře. 1. Vydání. Brno - Česká republika: Masarykova univerzita; 2011. 50 s. ISBN 978-80-2105661-9.
Výukové metody
Seminář / cvičení, skupinové projekty a diskuze.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Metody hodnocení
POŽÁDAVKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU:

1.   100% účast na cvičeních / seminářích během semestru.

2.   Absence se bude omlouvat pouze ze zdravotních důvodů. Student musí doložit příslušnou dokumentaci nebo lékařské potvrzení (v originálu).

  Studenti si musí být vědomi toho, že i v případě omluvených absencí (zdravotní důvody) je pro získání kreditu požadovaná minimálně 80% účast. V případě, že bude mít student více než 20 % omluvených či neomluvených absencí, bude muset zopakovat předmět v následujícím semestru či školním roce.

3.   Splnění zadaných úkolů.
  V případě neomluvené absence bude studentovi za každou absenci uloženo vypracovat seminární práci v rozsahu 1500-2000 slov a 5-8 minut dlouhou prezentaci v power pointu na dané téma. Pokud bude seminární práce odmítnuta z důvodu nedostatků a nebude studentem opravena a znovu předána ke kontrole, student tím nesplní požadavky předmětu a nezíská zápočet (viz Politiku absencí a pozdních příchodů, Akademické přestupky, plagiátorství a neetické chování).

4.   Aktivní účast během seminářů / cvičení / přednášek.


***Tento předmět je součástí Státní rigorózní zkoušky ze Zdraví, prevence, zdravotnictví***.
Viz kompletní informaci v ISu k předmětu VLZP11XX - Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.