OVp001 Dějiny filozofie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Erika Vonková (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 17:00–17:50 učebna 50, kromě Čt 27. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
OVp001/01: Čt 10:00–10:50 učebna 72, kromě Čt 27. 10., E. Vonková
OVp001/02: St 12:00–12:50 učebna 38, kromě St 26. 10., E. Vonková
OVp001/03: Čt 12:00–12:50 učebna 39, kromě Čt 27. 10., E. Vonková
OVp001/04: Čt 13:00–13:50 učebna 42, kromě Čt 27. 10., E. Vonková
OVp001/05: St 16:00–16:50 respirium (5. nadzemní podlaží), kromě St 26. 10., E. Vonková
OVp001/06: Po 8:00–8:50 učebna 1, kromě Po 24. 10., E. Vonková
OVp001/07: Po 10:00–10:50 učebna 30, kromě Po 24. 10., E. Vonková
Předpoklady
NOW ( OVp002 Seminář k dějinám filozofie 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kursu se posluchači seznámí se základními postavami a problémy antické filosofie od Thaléta po novoplatonismus. Po úspěšném zvládnutí kursu bude student schopen vysvětlit základní problémy a charakterizovat myšlení hlavních postav z dějin nejstarší filosofie.
Výstupy z učení
Po úspěšném zvládnutí kursu bude student schopen vysvětlit základní problémy a charakterizovat myšlení hlavních postav z dějin nejstarší filosofie.
Osnova
 • Text v MOODLE PdFMU: https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2076 1.Filosofie a filosofování. Údiv. Úzkost. Filosofické otázky. 2.Miléťané a Pýthagorás ( kvalita a kvantita). 3.Hérakleitos versus Parmenidés? (skutečnost a zkušenost, epistémé a doxa). 4.Mladší fysikové a atomisté (existence mnohosti). 5.Sókratés versus sofisté (gnoseologie a etika). 6.Platón versus Platón (člověk člověkem dvou světů, Platónovo učení o duši). 7.Aristotelés a Platón (nové otázky a nové odpovědi). 8.Základní otázka helénismu a její řešení (stoicismus, epikureismus, antický filosofický skepticismus). 9.Novoplatonismus, poslední obranný filosofický val proti křesťanství? 10.Raně křesťanské myšlení (patristika – její reakce na novoplatonismus). 11.Křesťanské myšlení scholastické - předscholastika - raná scholastika (dialektikové versus antidialektikové, boj o universália) - vrcholná scholastika (filosofická obrana křesťanství proti averroismu–T.Akvinský
Literatura
  povinná literatura
 • https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2076
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : (od Thaleta k Rousseauovi). 2. rozš. vyd. Praha: Paseka, 1999. 374 s. ISBN 8071852430. info
 • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
  doporučená literatura
 • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. 2. nezměn. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 1995. 314 s. +. ISBN 80-7111-021-3. info
 • BRUGGER, Walter. Filosofický slovník. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1994. 639 s. ISBN 802060409X. info
 • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filosofie. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962. 187 s. info
  neurčeno
 • https://moodlinka.ics.muni.cz/mod/book/view.php?id=104553&chapterid=23232
 • POPKIN, Richard Henry a Avrum STROLL. Philosophy made simple. 2nd ed., rev. New York: Broadway Books, 1993. xv, 332. ISBN 0385425333. info
Výukové metody
Typ výuky: přednáška
Metody hodnocení
Ukončení: průběžný pohovor v MS Teams-sk. DF1 Tři otevřené otázky. Studenti musí odpovědět v limitu 8 minut. Tři ze tří otázek musí být zodpovězeny správně.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínka pro zápočet: úspěšné absolvování testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/OVp001