OVp002 Seminář k dějinám filozofie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Erika Vonková (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 17:00–17:50 učebna 50, kromě Čt 27. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
OVp002/01: Čt 10:00–10:50 učebna 72, kromě Čt 27. 10., E. Vonková
OVp002/02: St 12:00–12:50 učebna 38, kromě St 26. 10., E. Vonková
OVp002/03: Čt 12:00–12:50 učebna 39, kromě Čt 27. 10., E. Vonková
OVp002/04: Čt 13:00–13:50 učebna 42, kromě Čt 27. 10., E. Vonková
OVp002/05: St 16:00–16:50 respirium (5. nadzemní podlaží), kromě St 26. 10., E. Vonková
OVp002/06: Po 8:00–8:50 učebna 1, kromě Po 24. 10., E. Vonková
OVp002/07: Po 10:00–10:50 učebna 30, kromě Po 24. 10., E. Vonková
Předpoklady
NOW ( OVp001 Dějiny filozofie 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni pracovat s filosofickým textem, rozumět mu, stejně jako i jej interpretovat (texty z období antické filosofie).
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni pracovat s filosofickým textem, rozumět mu, stejně jako i jej interpretovat (texty z období antické filosofie).
Osnova
 • 1.Chaos, kosmos a osud v antickém mýtu. 2.Pojem arché a jeho naplnění (milétští). 3.Bod, jednotka a mnohost (Pýthagorás). 4.Co našel Hérakleitos po ponoření do sebe sama? 5.První krok k ontologii: Eleaté. 6.Existence mnohosti: Mladší fysikové a atomisté 7.Platónův člověk člověkem dvou světů: Podobenství o jeskyni. 8.Platónovo učení o duši. 9.Stóa: Žij ve shodě s přírodou. 10.Epikureismus: Žij slastně. 11.Antický fil. skepticismus: Tři otázky a tři odpovědi. 12.Augustinovo pojetí času. 13.Důkazy jsoucnosti boží: apriorní a aposteriorní. Literatura pro semináře- četba a analýza textů: Svoboda,K.:Zlomky předsokratovských myslitelů,1944 Platón:Obrana Sókratova Platón:část dialogů- Faidros,Faidón,Ústava,kn.VII Aristotelés:Metafysika,kn.5,7,12 Zlomky starých stoiků,Bratislava 1983 Epikúros:Myšlenky,1989 Sextos Empeirikos:Základy Pyrrhonské skepse,Bratislava 1984 Plótínos:O klidu Aurelius Augustinus:Vyznání.O pravém náboženství T.Akvinský:Summa theologická-část Důkazy jsoucnosti boží
Literatura
  povinná literatura
 • Texty pro četbu a interpretaci v osnově Texts for interpretation in syllabus
 • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). Vyd. 1. Praha: COWI, 1996. 330 s. ISBN 80-901588-4-6. info
  doporučená literatura
 • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
 • BRÁZDA, Radim. 150 hesel ve Filosofickém slovníku. In Filosofický slovník. druhé. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. s. 9-450, 463 s. Olomouc. ISBN 80-7182-064-4. info
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. 2. nezměn. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 1995. 314 s. +. ISBN 80-7111-021-3. info
 • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Jinočany: H a H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3. info
  neurčeno
 • POPKIN, Richard Henry a Avrum STROLL. Philosophy made simple. 2nd ed., rev. New York: Broadway Books, 1993. xv, 332. ISBN 0385425333. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář
Metody hodnocení
Semestrální seminární práce. Tři strany. Filosofický esej na témata, která odrážejí problémy existence člověka v současném světě.
Navazující předměty
Informace učitele
Témata filosofického eseje pro 1.ročník oborového studia OBČANSKÁ VÝCHOVA: 3 str. PC, řádkování 12, tištěná podoba Člověk Dobro Svět Zlo Příroda Láska Zvířata Nenávist Vesmír Závist Tělo Spravedlnost Duše, duch Nespravedlnost Bůh Válka Já Mír My Bolest Ty Slast Oni Věda Čas Technika Prostor Pokrok Poznání Regres Smysly Rozum Intuice Kritika Skepse Pravda Nepravda Lež Slova Iluze Moc Bezmoc Sláva Bohatství Chudoba Zdraví Nemoc Pojmy k samostudiu: ------------------------- Ontologie, metafysika, kosmologie, gnoseologie, axiologie Racionalismus, empirismus, sensualismus, iracionalismus Monismus, dualismus, pluralismus Pantheismus, theismus, deismus
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/OVp002