SKPA012 Quantitative metodology and statistical data analysis

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to provide orientation in quantitative data analysis - focused on research proposal of students.
Výstupy z učení
After finishing the course, students are able:
- to distinguish the methods of quantitative data analysis based on various criteria;
- to evaluate these methods regarding own research proposal;
- to apply various methods on own data set.
Osnova
 • 1) Basic research designs in quantitative research methodology in education.
 • 2) Measuring in social science disciplines - semantic methods: semantic differential; - testing: terminology, approaches, construction etc.
 • 3) Basic statistical analysis and presenting findings in quantitative studies.
Literatura
  povinná literatura
 • Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2013). Discovering Statistics Using SPSS. International Statistical Review. London: Sage Publications.
 • Cooper, H. (2018). Reporting Quantitative Research in Psychology: How to Meet APA Style Journal Article Reporting Standards, 2nd edition. Washington: APA.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson Education, Inc.
  doporučená literatura
 • Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Měření v psychologii. Praha: Portál.
Výukové metody
working on project
Metody hodnocení
Designing and justifying proposal of quantitative data analysis in own research project.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SKPA012