SP3883 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Dezort, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sdílení teoretických poznatků a možností jejich aplikace v praxi. Studentky a studenti si rozšíří profesní kompetence, reflektovány budou dosavadní zkušenosti ze speciálněpedagogického prostředí. Absolvování kurzu je předpokladem pro odpovídající zisk informací a zkušeností v rámci praxe.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna aplikovat teoretické poznatky do praxe; rozumět obsahu a terminologii pedagogického terénu; uplatnit principy sebereflexe v praxi.
Osnova
  • • Přístupy a podpora žáků se SVP. • Pedagogická podpora. • Speciálněpedagogický terén. • Diagnostické metody. • Příprava záznamových archů. • Administrativa asistentské praxe. • Příprava na chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky.
Literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 141 s. ISBN 9788021054974. info
  • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004, 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
seminář, diskuze, zpracování průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování průběžných záznamů z praxe
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/specped
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024.