SP3883 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční

Pedagogická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SP3883