SP3893 Speciálněpedagogická praxe intervenční

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
4 týdny. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Halešová (pomocník)
Garance
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP3892 Speciálněpedagogická praxe diagnostická && NOW ( SP3883 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se se základními intervenčními přístupy ve speciálních školách a zařízeních v místě bydliště a dle zvolené specializace.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/studentka schopen/schopna:
• aplikovat teoretické poznatky do speciálněpedagogické praxe;
• orientovat se v užívaných intervenčních postupech;
• reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu.
Osnova
  • • asistentské práce na pracovišti;
  • • sledování intervenčních speciálněpedagogických přistupů;
  • • seznámení se s dokumentací pracoviště;
  • • chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení.
Literatura
    doporučená literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
  • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004, 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
Studentky a studenti jsou povinni být na pracovišti po dobu 4 týdnů 4 hodiny denně. Hospitace budou studenty řádně popsány a budou součástí deníku speciálněpedagogické praxe.
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024.