SP3893 Speciálněpedagogická praxe intervenční

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
4 týdny. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Mgr. Jitka Halešová (pomocník)
Garance
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP3892 Speciálněpedagogická praxe diagnostická && NOW ( SP3883 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se se základními intervenčními přístupy ve speciálních školách a zařízeních v místě bydliště a dle zvolené specializace.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/studentka schopen/schopna:
• aplikovat teoretické poznatky do speciálněpedagogické praxe;
• orientovat se v užívaných intervenčních postupech;
• reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu.
Osnova
 • • asistentské práce na pracovišti;
 • • sledování intervenčních speciálněpedagogických přistupů;
 • • seznámení se s dokumentací pracoviště;
 • • chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 141 s. ISBN 9788021054974. info
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998, 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
  doporučená literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004, 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
Studentky a studenti jsou povinni být na pracovišti po dobu 4 týdnů 4 hodiny denně. Hospitace budou studenty řádně popsány a budou součástí deníku speciálněpedagogické praxe.
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3893