SPk533 Oftalmopedie 1 - základní diagnostické postupy v oboru zrakové terapie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk533/OS01: Pá 14. 2. 8:00–13:50 centrum, Pá 6. 3. 8:00–13:50 centrum, Pá 24. 4. 8:00–13:50 centrum, P. Röderová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními diagnostickými metodami vyšetření funkčního vidění u dětí se zrakovým postižením, dospělých a seniorů se zrakovým postižením a osob s kombinovaným postižením. Studenti se seznámí s medicínskými i speciálně pedagogickými testy na vyšetření zrakové ostrosti, zorného pole, kontrastní citlivosti, barvocitu a dalších zrakových funkcí. Studenti se naučí tyto testy využívat. Studenti se seznámí s činností zrakových terapeutů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat působnost a rozsah práce zrakového terapeuta včetně legislativního ukotvení
- orientovat se v diagnostických metodách vyšetření zrakových funkcí u dětí a dospělých se zrakovým postižením a osob s kombinovaným postižením
- základním způsobem vyšetřit zrakovou ostrost, zorné pole, kontrastní citlivost, barvocit a další zrakové funkce
- využívat speciálně pedagogické diagnostické testy zrakových funkcí
Osnova
 • • Zraková terapie – definioce a legislativa
 • • Definice zrakového postižení
 • • Vývoj zrakových funkcí
 • • Zraková ostrost – definice a diagnostika
 • • Zorné pole – definice a diagnostika
 • • Kontrastní vidění - definice a diagnostika
 • • Barevné vidění - definice a diagnostika
 • • Poruchy binokulárního vidění - definice a diagnostika
 • • Správná funkce zrakových center - definice a diagnostika
 • • Diagnostika zrakových funkcí – konzervativní postupy, metodika Lea Hyvarinen, alternativní způsoby vyšetřování
 • • Speciálně pedagogické diagnostické testy
Literatura
  povinná literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých : jak efektivně využít slabý zrak. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2007. 39 s. ISBN 9788072549498. info
  doporučená literatura
 • Functional vision : a practitioner's guide to evaluation and intervention. Edited by Amanda Hall Lueck. New York: AFB Press, American Foundation for the Blind, 2004. xx, 521. ISBN 9780891288718. info
  neurčeno
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575. info
 • The Lighthouse handbook on vision impairment and vision rehabilitation. Edited by Barbara Silverstone. Oxford: Oxford University Press, 2000. s. 671-137. ISBN 9780195094893. info
Výukové metody
přednáška, video, diskuse, simulace
Metody hodnocení
Průběžné zkoušení, závěrečné zkoušení Účast min. 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
Informace budou vyučujícím upřesněny na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SPk533