SPk534 Oftalmopedie 2 – strategie a možnosti podpory žáků v procesu edukace

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Radka Machálková (přednášející)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 13. 11. 8:00–13:50 učebna 60, So 21. 11. 8:00–13:50 centrum, Pá 11. 12. 8:00–13:50 učebna 60, Pá 15. 1. 8:00–13:50 centrum
Předpoklady
Absolvovány základy oftalmopedie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se strategiemi a možnostmi podpory žáka s postižením zraku ve školním prostředí - s opatřeními personálními a materiálními, s modifikacemi metod a způsobů práce, které jsou efektivní pro samotného žáka s postižením zraku, ale také pro celou inkluzivní třídu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat strategie pro zrakovou práci žáka s postižením zraku
- doporučit vhodnou speciální pomůcku
- porozumět modifikacím metod a forem práce v inkluzivní třídě se žákem se zrakovým postižením
Osnova
 • • Zraková práce - specifika, nároky, potřeby žáka s postižením zraku
 • • Speciální pomůcky využívané žáky s postižením zraku v procesu edukace
 • • Podpora specifických kompetencí žáků s postižením zraku
 • • Specifika edukace žáků s postižením zraku
 • • Metody a formy práce v inkluzivní třídě se žákem s postižením zraku
 • • Poradenství v procesu edukace žáka s postižením zraku
 • • Orientace v prostoru a samostatný pohyb žáka s postižením zraku - strategie podpory
Literatura
  povinná literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar a Eva MATOUŠKOVÁ. Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomůckami a kamerovou televizní lupou : metodická příručka s náměty pro rozvoj dovedností : (pro učitele, vychovatele, žáky se zrakovým postižením a jejich rodiče). V Praze: [s.n.], 2011. 48 s. ISBN 9788025498774. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých : jak efektivně využít slabý zrak. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2007. 39 s. ISBN 9788072549498. info
  doporučená literatura
 • RÖDEROVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ a Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 125 s. ISBN 9788073151454. info
 • Functional vision : a practitioner's guide to evaluation and intervention. Edited by Amanda Hall Lueck. New York: AFB Press, American Foundation for the Blind, 2004. xx, 521. ISBN 9780891288718. info
 • The Lighthouse handbook on vision impairment and vision rehabilitation. Edited by Barbara Silverstone. Oxford: Oxford University Press, 2000. s. 671-137. ISBN 9780195094893. info
  neurčeno
 • JANKOVÁ, Jana a Dagmar MORAVCOVÁ. Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením. Vydání první. Praha: Pasparta, 2017. 116 stran. ISBN 9788088163619. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5. info
Výukové metody
přednáška, video, diskuse, simulace
Metody hodnocení
Průběžné zkoušení, závěrečné zkoušení Účast min. 70%.
Informace učitele
Informace budou vyučujícím upřesněny na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPk534