SZ6607 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Košatka (přednášející)
Mgr. Lenka Ďulíková (cvičící)
Mgr. Martina Kornherrová (cvičící)
Bc. Marie Sedláková (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
During the whole semester (60 hours in total incl. preparation), the students carry out teaching practice, which entails individual tutoring of pupils with special needs, including socially disadvantaged pupils. The students are going to perform their tutoring in the pupil’s family, in the school or in another institution (e.g. a non-profit organisation; a university; a library). The purpose is to apply the gained knowledge and skills in practice and learn about the social aspects of education.
Výstupy z učení
A student will be able to: 1) plan and realized individual learning plan 2) describe learning difficulties of pupils from social disadvantage families 3) focus own teaching process individual way
Osnova
 • • The organisation of the cooperation (pupil selection, negotiating the terms of cooperation). • Tutoring plan. • As part of the course, the students will have the opportunity to attend lessons, mainly from the field of social and special education, focused on dealing with specific situations encountered during their practice (e.g. work with a pupil with special educational needs, communication with parents, etc.). • Tutoring – 26 hours of work with a pupil, 34 hours of lesson planning (worksheets, teaching aids), continuous record-keeping of the pupil’s progress, educational needs - administration • Submitting completed documents about tutoring in the appropriate homework vault of IS.
Literatura
  povinná literatura
 • Roma education in Europe : practices, policies and politics. Edited by Maja Miskovic. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. xiii, 206. ISBN 9780415535984. info
  doporučená literatura
 • Stenhoff, D. M., & Lignugaris/Kraft, B. (2007). A Review of the Effects of Peer Tutoring on Students with Mild Disabilities in Secondary Settings. Exceptional Children, 74(1), 8–30. https://doi.org/10.1177/001440290707400101
  neurčeno
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. In E-learningový kurz pro doučující studenty MU. 2016. info
 • GULOVÁ, Lenka. Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách jako součást přípravy učitele. In Implementace předmětu Sociální komunikace se žákem (Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách), Univezita Tarase Ševčenka. 2014. info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity. Prevence. Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 6, s. 15 - 18. ISSN 1214-8717. info
 • OBROVSKÁ, Jana, Olga KUSÁ, Zuzana LEHOTSKÁ, Ivana MARÁŠKOVÁ a Kateřina DOBEŠOVÁ. Školní a mimoškolní doučování metodika. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 44 s. ISBN 978-8086-85-3. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. s. 56 - 91, 35 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7. info
 • PAVLÍČKOVÁ, Radka. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných(romských)dětí v jejich domácím prostředí. In Vítková, Marie - Vojtová, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7040-991-6. info
Výukové metody
Skill training, theoretical preparation by means of a lecture together with self-study of academic sources, group discussion.
Metody hodnocení
Regular cooperation with the pupil being tutored, submitting documents about the practice (a contract; a record sheet; a reflection of practice).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2441
The course is for the students of the 3rd semester of the Lower Secondary Teacher Training study programme. The course will include lectures on current topics in education. Lecture invitations will be sent via e-mail to all the students enrolled in the course. The contact person for tutoring in families is: Mgr. et Mgr. Marketa Sedláková sedlakovamarketa@mail.muni.cz All the documents related to the practice is available on the website of the Social Education Department: https://ksop.ped.muni.cz/co-je-socped/o-katedre-socped/doucovani or on the website of the Practice Department available here: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe1_studentbc or in Interactive syllabi
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.