YPPk02 Pedagogicko-psychologické diagnostické postupy v praxi učitele mateřské školy

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPPk02/01: Pá 9. 10. 8:00–9:50 učebna 42, Pá 16. 10. 8:00–9:50 učebna 42, Pá 13. 11. 8:00–9:50 učebna 42, Pá 18. 12. 8:00–9:50 učebna 42, Pá 8. 1. 8:00–9:50 učebna 42, Pá 15. 1. 8:00–9:50 učebna 42, T. Fikarová, V. Najvarová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit diagnostické kompetence studentů. Předmět směřuje k tomu, aby student chápal smysl diagnostické činnosti učitele a rozuměl způsobům spolupráce s odborníky při zjišťování schopností, znalostí, dovedností, potřeb a zvláštností dítěte. Na základě takto získaných informací o dítěti, dokáže student naplánovat a podpořit jeho další rozvoj.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - Vysvětlit základní terminologii spojenou s diagnostickou činností; - Ilustrovat použití diagnostických metod na konkrétních případech; - Popsat systém poradenství ve školství; - Provést diagnostiku konkrétního dítěte; - Vytvořit adekvátní plán podpory a intervence;
Osnova
 • 1. Teoretická východiska pedagogické a psychologické diagnostiky a základní pojmy, historie pedagogické diagnostiky 2.-3. Diagnostické metody; Standardy pro užívání diagnostických metod 4. Systém poradenství ve školství; Legislativa 5. Spolupráce učitele se školskými a školními poradenskými zařízeními; Práce s posudky; Individuální vzdělávací plán 6. Nestrukturované a strukturované pozorování v terénu v kontextu diagnostického procesu 7. Rozhovor v kontextu diagnostického procesu 8. Pedagogická diagnostika připravenosti dítěte na školní vzdělávání, motivace a zájmů dítěte. 9. Individualizace a diferenciace; Implementace podpůrných opatření 10. Diagnostika rodiny jako výchovného činitele 11.-12. Komplexní diagnostika dítěte s obtížemi - diagnostika, návrh podpůrných opatření, spolupráce s poradenskými zařízeními a rodinou
Literatura
  povinná literatura
 • SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Pedagogická diagnostika v práci učitele mateřské školy. In Dagmar Pilařová. Školní zralost a její diagnostika. První. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017. s. 93-136, 43 s. Výběr z aktuálních školských témat: Čtvrtletník pro mateřské školy I. ISBN 978-80-7496-319-3. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Vydání třetí. Praha: Portál, 2011. 207 stran. ISBN 9788026200444. info
  doporučená literatura
 • SYSLOVÁ, Zora, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Táňa FIKAROVÁ. Pedagogická diagnostika v mateřské škole. Práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. 125 s. Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-262-1324-6. info
 • TOMANOVÁ, Dana. Úvod do pedagogické diagnostiky v mateřské škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 113 s. ISBN 8024414260. info
Výukové metody
přednáška, cvičení, praxe
Metody hodnocení
ústní zkouška; reflexe diagnostické činnosti realizované v praxi s předložením portfolia k diagnostické činnosti

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YPPk02