SP4MP_RALS Spec. L+S, S+znak: Poradensrtví v logopedii

Pedagogická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
Út 14:20–16:00 učebna 52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Systém poradenství v České republice, výchovný poradce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko psychologické poradny, personální obsazení, standardy činnosti, střediska výchovné péče, institut pedagogicko-psychologického poradenství, poradenství pro rodiče a postižené dětí v raném věku, raná intervence, střediska rané intervence, poradenství ve zdravotnictví, logopedické ambulance, legislativní opatření zabývající se poradenstvím.
Literatura
  • ALLEN, K.E., MAROTZ, L.R. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-614-4.
Metody hodnocení
zpracování seminární práce,ukončení předmětu kolokviem
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti směru logopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.