SP4BK_OPRS Odborná praxe souvislá 1

Pedagogická fakulta
jaro 2008
Rozsah
praxe 24. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s chodem pracoviště, všech oddělení, personálním obsazením, strukturou klientů, budou provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, sledovat metody práce s klientem, seznámí se s dokumentací klienta, budou vést o průběhu praxe deník a na jeho podkladě zpracují zprávu o praxi a odevzdají ji určenému pracovníku katedry.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.