SP4BK_OPRS Odborná praxe souvislá

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
praxe 32. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Somatopedická, psychopedická, etopedická nebo logopedická intervence u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností; intervence u sluchově postižených; aj.
Osnova
  • Cílené pozorování žáka; strukturované pozorování, záznam; návrhy intervence.
Literatura
  • STŘELEC, Stanislav. Souvislá pedagogická praxe jako příležitost pro přípravu studentů na výchovné činnosti třídního učitele. In FILOVÁ,H.; HAVEL, J. (eds.) Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. s. 143-145. ISBN 80-86633-67-5. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
  • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
  • ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně. Pedagogické spektrum. Bratislava, 2004, roč. 2004, 3/4, s. 58-62. ISSN 1335-5589. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe v kontextu pregraduální přípravy. In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 16-19. ISBN 80-210-3378-9. info
  • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998. 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Metody hodnocení
odborná praxe, zápočet.
Informace učitele
Podmínky: vedení deníku praxe; potvrzení protokolu o praxi;
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.