EN

PdF:ONLINE_A Angličtina online - Informace o předmětu

ONLINE_A Angličtina Online

Pedagogická fakulta
jaro 2013
Rozsah
projekt. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. (cvičící)
Aaron Marc Collier, B.A. (cvičící)
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Věra Eliášová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Malášková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Oaklandová (cvičící)
Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Přibylová, Ph.D. (cvičící)
Ailsa Marion Randall, M.A. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tatiana Tkačuková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Tamara Váňová (cvičící), doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Naděžda Vojtková (cvičící)
Jiří Daněk (pomocník), Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D. (zástupce)
Mgr. Adam Muras (pomocník)
Dr. Michael Svoboda, B.A. (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ONLINE_A/Level_A_Group1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_A_Group2: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_A_Group3: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_A_Group4: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_A_Group5: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_A_Group6: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group2: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group3: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group4: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group5: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group6: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group7: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group8: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group9: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group11: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group12: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Collier
ONLINE_A/Level_B_Group14: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group15: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group16: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group17: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group18: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group19: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group20: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group21: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group22: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group23: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group24: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group25: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group26: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group27: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group28: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group29: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_B_Group31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Level_C_Group1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Collier
ONLINE_A/Level_C_Group2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Collier
Předpoklady
Předpoklady jsou jenom zájem o předmět a rychlé připojení k internetu..
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Diagnostický test rozřadí studenty. Kurz pokrývá učivo od základní gramatiky přes cvičení na rozšiřování slovní zásoby až po čtení autentických textů.
Osnova
  • Students work individually in various language learning activities throughout the term. The complete syllabus can be found at the link below.
Literatura
    doporučená literatura
  • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 447 s. ISBN 80-85927-02-0. info
Výukové metody
e-learning, odpovedniky, diskuse
Metody hodnocení
Veškerá výuka probíhá online. K zápočtu je zapotřebí vykonat diagnostický test, během semestru získat 1000 bodů v různých aktivitách, získat alespoň 100 bodu z diskusních fór, na konci vyplnit Závěrečný test a Závěrečný dotazník.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2013/ONLINE_A/index.qwarp
Nevstupujte do kurzu jinak než přes titulní stranu, protože jinak se sice dostanete k odpovědníkům, ale nedostanete se k osnově, kde je řada dalších materiálů a hlavně pokynů.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Student získá zápočet dosažením 1000 bodů, z nichž určitý počet - záleží na pokročilosti - musí být získán v diskusních fórech.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
kurz probíhá online.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.