EN

PdF:ONLINE_A Angličtina online - Informace o předmětu

ONLINE_A Angličtina Online

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
projekt. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Aaron Marc Collier, B.A. (cvičící)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Tamara Váňová (cvičící)
Dr. Michael Svoboda, B.A. (pomocník)
Václav Štefela (pomocník)
Mgr. Bronislava Zátopková (pomocník)
Garance
PhDr. Tamara Váňová
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ONLINE_A/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Jediným předpokladem je zájem o předmět vyjádřený pravidelným studiem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 3599 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/3599, pouze zareg.: 0/3599, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/3599
Cíle předmětu
Diagnostický test rozřadí studenty do tří seminárních skupin, z nichž každá pracuje v režimu 24/7 na vypracovávání odpovídajících výukových materiálů. Kurz pokrývá učivo od základní gramatiky přes cvičení na rozšiřování slovní zásoby až po čtení autentických textů a vypracovávání písemných prací opravovaných rodilým mluvčím (příspěvky v diskusních fórech). Studentům budou uděleny zápočty až splní požadavky, jejichž definitivní a směrodatné znění je v interaktivní osnově. Během semestru je nutno splnění požadavků k zápočtu nahlásit vyučujícím, v zápočtovém týdnu a během zkouškového období se zápočty udělují hromadně minimálně jednou za týden automaticky.
Osnova
  • Studenti pracují samostatně na základě zvolené seminární skupiny. V kurzu nelze pracovat mimo seminární skupiny. Podmínky k zápočtu jsou podrobně uvedeny v popisu předmětu v osnově a v popis Typ výuky a požadavky k ukončení (viz níže). Je nutno se řídit hromadnými maily vyučujících.
Literatura
  • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 447 s. ISBN 80-85927-02-0. info
Metody hodnocení
Veškerá výuka probíhá online.
Požadavky k zápočtu
První čtyři body je nutné splnit v daném pořadí do 2. týdne od začátku semestru, tedy do neděle 1. 3., kdy končí možnost změn v zápisu předmětů, další dva body je nutno plnit průběžně během celého semestru, poslední dva body až po splnění všech ostatních požadavků k zápočtu během týdne od 25. do 31. května. V případě studentů posledních ročníků, kteří musí své studijní povinnosti splnit dříve, budou závěrečné aktivity splněny jinou formou. (Musíte se ale zavčas ozvat v diskusním fóru.)

vypracování nového diagnostického testu;
zařazení se do odpovídající seminární skupiny (Seminární skupina 01 je pro ty, kdo nezvládli dianostický test na více než 50 bodů; ten, kdo na diagnostickém získá více než 50 bodů se zařadí do seminární skupiny 02 pouze v případě, že nestuduje angličtinu jako obor; studenti angličtiny jako oboru se zapíší do seminární skupiny 03)
vypracování individuálního studijního plánu;
úspěšné absolvování odpovědníku Znám své povinnosti v předmětu Online_A;
průběžné vyplňování krátkého přehledu o postupu práce jednou týdně (jako konec týdne se chápe neděle, kdy skončí možnost odpovědník vyplnit);
zisk 1000 bodů (u seminární skupiny 01 a 02 platí, že z tohoto celkového počtu musí získat minimálně 140 bodů v průběžném hodnocení (viz bod výše) a 200 bodů z diskusních fór; u seminární skupiny 03 je nutnost získat z diskusních fór polovinu celkového počtu bodů, tedy 500);
vypracování závěrečného testu (bude zpřístupněn až se začátkem zápočtového týdne), přičemž mezi diagnostickým a závěrečným testem (případně mezi vstupním a výstupním testem u skupin 02 a 03) musíte mít zisk minimálně 5 bodů;
vypracování závěrečného dotazníku až úplně naposled;

Materiály předmětu vám zůstanou přístupné i po skončení semestru, takže studovat můžete vlastně kdykoli, ale zápočet musíte získat do 31. 5. 2009, kdy na PdF končí první týden zkouškového období.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2009/ONLINE_A/index.qwarp
Nevstupujte do kurzu jinak než přes titulní stranu, protože jinak se sice dostanete k odpovědníkům, ale nedostanete se k osnově, kde najdete důležité informace a řadu dalších materiálů. Směrodatné jsou požadavky v interaktivní osnově.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Student získá zápočet dosažením 1000 bodů. Lze splnit až do začátku následujícího semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
kurz probíhá online.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.