EN

PdF:ONLINE_A Angličtina online - Informace o předmětu

ONLINE_A Angličtina Online

Pedagogická fakulta
podzim 2007
Rozsah
projekt. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Tamara Váňová (cvičící)
Aaron Marc Collier, B.A. (cvičící)
Václav Štefela (pomocník)
Garance
PhDr. Tamara Váňová
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hoydenová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ONLINE_A/Beginners: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Pre_Interm: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Interm: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Upper_Int: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/Advanced: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ONLINE_A/No_group: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Jediným předpokladem je zájem o předmět vyjádřený pravidelným, nejlépe každodenním studiem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 3672 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/3672, pouze zareg.: 0/3672, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/3672
Cíle předmětu
Diagnostický test rozřadí studenty do pěti seminárních skupin, z nichž každá pracuje v režimu 24/7 na vypracovávání odpovídajících výukových materiálů. Kurz pokrývá učivo od základní gramatiky přes cvičení na rozšiřování slovní zásoby až po čtení autentických textů a vypracovávání písemných prací opravovaných rodilým mluvčím. Studentům budou uděleny zápočty poté, co dosáhnout 1000 bodů. Během semestru je nutno tuto skutečnost nahlásit vyučujícím, v zápočtovém týdnu a během zkouškového období se zápočty udělují hromadně minimálně jednou za týden automaticky.
Osnova
  • Studenti pracují samostatně. Podmínkou k zápočtu je dosáhnout 1000 bodů v různých výukových aktivitách během semestru.
Literatura
  • Jako doplňové materiály lze použít jakoukoli učebnici angličtiny.
Metody hodnocení
Veškerá výuka probíhá online. K zápočtu je zapotřebí vykonat diagnostický test, na jeho základě se přihlásit do jedné ze seminárních skupin, během semestru získat 1000 bodů v různých aktivitách, na konci vyplnit Zavěrečný test a Závěrečný dotazník.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?fakulta=1441;obdobi=3763;kod=ONLINE_A;qurl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim2007%2FONLINE_A%2Findex.qwarp;zpet=https:%2F%2Fis.muni.cz%2Fauth%2Fucitel%2Fwarp_predmet_vyber.pl%3Ffakulta%3D1441%3Bobdobi%3D3763%3Bkod%3DONLINE_A;
Nevstupujte do kurzu jinak než přes titulní stranu, protože jinak se sice dostanete k odpovědníkům, ale nedostanete se k osnově, kde je řada dalších materiálů. https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?fakulta=1441;obdobi=3763;kod=ONLINE_A;qurl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim2007%2FONLINE_A%2Findex.qwarp;zpet=https:%2F%2Fis.muni.cz%2Fauth%2Fucitel%2Fwarp_predmet_vyber.pl%3Ffakulta%3D1441%3Bobdobi%3D3763%3Bkod%3DONLINE_A;zpet_text=Zp%C4%9Bt%20na%20v%C3%BDb%C4%9Br%20osnov
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti dostanou zápočet po získání minimálně 1000 bodů, lze splnit az do dalšího semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
kurz probíhá online.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.