EN

PdF:ONLINE_A Angličtina online - Informace o předmětu

ONLINE_A Angličtina Online

Pedagogická fakulta
podzim 2004
Rozsah
projekt. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
James Edward Thomas, M.A. (cvičící)
PhDr. Tamara Váňová (cvičící)
Garance
PhDr. Tamara Váňová
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hoydenová
Předpoklady
Jediným předpokladem je zájem o předmět vyjádřený pravidelným, nejlépe každodenním studiem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 500 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/500, pouze zareg.: 0/500, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/500
Cíle předmětu
Volitelný dvousemestrový, případně vícesemestrový e-learningový kurz Angličtina on-line realizuje katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU v prostředí LMS Moodle a je určen všem studentům Masarykovy univerzity, jejichž jazyková úroveň neodpovídá požadovaným vstupním znalostem ke studiu cizího jazyka vyučovaného jednotlivými odděleními CJV MU. Je veden asynchronním způsobem: studenti pracují v době a rychlostí, která jim vyhovuje, a mají k dispozici e-tutora, který jim denně zodpoví otázky a vysvětlí látku. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, ale i pro ty, kdo si chtějí doplnit mezery v systematické gramatice angličtiny. Po rozřazovacím testu bude studentovi rozvržen plán studia tak, aby se co nejlépe připravil na úroveň, kterou jednotlivá pracoviště CJV MU vyžadují jako vstupní. Lze jím doplňovat i prezenční výuku v kterémkoli kurzu angličtiny od úrovně naprostých začátečníků až po základní státní jazykovou zkoušku. Kurz je zakončen složením prezenčního zápočtového testu vytvořeného na základě individuálního studijního plánu.
Osnova
  • Na základě diagnostického testu dostanou individuální studijní plán, jimž se budou během semestru řídit. Své znalosti prokáží závěrečným zápočtovým testem.
Literatura
  • Jako doplňové materiály lze použít jakoukoli učebnici angličtiny.
Metody hodnocení
Kromě zápočtového písemného testu bude veškerá výuka probíhat online.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zápočet bude vykonán prezenční formou
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: probíhá 24 hodin 7 dnů v týdnu.
kurz probíhá online.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.