EN

PdF:ONLINE_A Angličtina online - Informace o předmětu

ONLINE_A Angličtina Online

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
projekt. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (cvičící)
Aaron Marc Collier, B.A. (cvičící)
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Malášková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Tamara Váňová (cvičící), PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ONLINE_A/Level_A_Group1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Vogel
ONLINE_A/Level_A_Group2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Vogel
ONLINE_A/Level_B_Group1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zerzová
ONLINE_A/Level_B_Group2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zerzová
ONLINE_A/Level_B_Group3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zerzová
ONLINE_A/Level_B_Group4: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zerzová
ONLINE_A/Level_B_Group5: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zerzová
ONLINE_A/Level_B_Group6: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zerzová
ONLINE_A/Level_B_Group7: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zerzová
ONLINE_A/Level_B_Group8: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zerzová
ONLINE_A/Level_B_Group9: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zerzová
ONLINE_A/Level_B_Group10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zerzová
ONLINE_A/Level_B_Group11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Zerzová
ONLINE_A/Level_C_Group1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Collier
Předpoklady
Předpoklady jsou jenom zájem o předmět a rychlé připojení k internetu..
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 500 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/500, pouze zareg.: 0/500, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/500
Cíle předmětu
Kurz pokrývá učivo od základní gramatiky přes cvičení na rozšiřování slovní zásoby až po čtení autentických textů.
Osnova
  • Studenti pracují samostatně v různých výukových aktivitách během semestru. https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2012/ONLINE_A/index.qwarp
Literatura
  • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 447 s. ISBN 80-85927-02-0. info
Výukové metody
e-learning, odpovedniky, diskuse
Metody hodnocení
Veškerá výuka probíhá online. K zápočtu je zapotřebí vykonat rozřazovací test, během semestru získat 1000 bodů v různých aktivitách, získat alespoň 100 bodu z diskusních fór a na konci vyplnit Zavěrečný test a Závěrečný dotazník.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2012/ONLINE_A/index.qwarp
Nevstupujte do kurzu jinak než přes titulní stranu, protože jinak se sice dostanete k odpovědníkům, ale nedostanete se k osnově, kde je řada dalších materiálů a hlavně pokynů.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti dostanou zápočet po získání minimálně 1000 bodů, nutno splnit do 11. ledna 2010
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
kurz probíhá online.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.