FJ1045 Syntax 2 - seminář

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 10:15–11:55 učebna 54
Předpoklady
FJ1034 Morfologie 1 seminář && FJ1035 Morfologie 2 && FJ1043 || FJB_MO1S Morfologie 1 - seminář && FJB_MO2S Morfologie 2 - seminář && FJB_SY1S Syntax 1 - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz procvičuje a prohlubuje syntaktické struktury probírané v přednášce Syntax 2. Po absolvování tohoto kurzu student: získá kontrastivní pohled na francouzskou větu; uvědomí si rozdíly a shodnosti mezi češtinou a francouzštinou; určí typy syntaktických vztahů ve větě (syntaktické struktury v ústní komunikaci); osvojí si nové tendence ve francouzské gramatice.
Osnova
 • 1. Slovosled francouzské věty ve srovnání s češtinou. 2. Interpunkce ve francouzské větě. 3. Větné členy, jejich vztahy (koordinační, determinační). Syntaktické dvojice. 4. Vztahy mezi větami se zaměřením na užití časů a způsobů. 5. Současné tendence v jazyce. 6. Věty vedlejší příslovečné (podmínkové, přípustkové, důsledkové, účelové, časové, příčinné). 7. Využití participií v syntaxi.
Literatura
  povinná literatura
 • CADIO - CUEILLERON, J., FRAYSSINHES, J.-P., KLOTZ,L. a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur I. 1. vyd. Paris : Hachette, 1992. 176 s. ISBN 2-01-016289-7.
 • RADINA, O. Francouzština a čeština: systémové srovnávání dvou jazyků. 2. vyd. Praha : SPN, 1977. 303 s. 14-560-81.
 • DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LÉON DUFOUR, M., a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau moyen. 1. vyd. Paris : Hachette, 1987. 192 s. ISBN 2-01-016560.8.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
 • SEKVENT, Karel. Slovní druhy a jejich větně-členské funkce ve francouzštině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 54 s. ISBN 978-80-210-5881-1. info
  doporučená literatura
 • POISSON-QUINTON,S., MIMRAN,R., MAHÉO-LE COADIC, M. Grammaire expliquée du français. 1. vyd. Paris : CLE International, 2002. 430 s. ISBN 2-09-033703-6.
 • BEAUJEU, C.-M., CARLIER A., MIMRAN, R., a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur II. 1. vyd. Paris : Hachette, 1987. ISBN 2-01-016261-9.
 • CHEVALIER, J.-C., BLANCHE-BENVENISTE, Cl., ARRIVÉ, M., a kol. Grammaire Larousse du français contemporain, Paris : Larousse, 1964. 494 s. ISBN 03-070031-2.
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-08011-0588 0.
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška. Požadavky k ukončení: úspěšný test na probranou látku rozdělený do 2 dílčích testů během semestru (min. průměrná úspěšnost 70 %), ústní zkouška dle zadaných okruhů, rozbor neznámé věty.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1044 Syntax 2.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.