SZ6615 Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6622 Values Education in Teaching Practice , SZ6623 Gifted Student's Education )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course makes students familiar with cross-cutting themes in the Framework Education Programme (FEP). It names values connected with cross-cutting themes and conceptualizes cross-cutting themes as significant educational areas in current education. It shows possibilities of integrating cross-cutting themes into curriculum themes. Subsequently, students will choose one of the cross-cutting themes, design an educational activity in the framework of this theme, they realize it in a seminar group, and assess it. They will require feedback from their colleagues as well as their teachers and they will also reflect on this activity themselves, including a suggestion of possible alterations. The outcome is also methodology creation for this activity. The best methodology will be offered to be published in the Komenský journal.
Learning outcomes:

After completing the course, the student will be able to: • characterize cross-cutting themes of the FEP as educational themes in the curriculum.
• name values connected with cross-cutting themes. • suggest integrating cross-cutting themes into School Educational Programmes.
• suggest, realize, and evaluate a partial activity in the framework of cross-cutting themes.
• create methodology for a partial educational activity in the framework of cross-cutting themes.
Osnova
 • 1. Cross-curricular themes of the FEP as a reflection on values in education. Cross-curricular themes as educational topics in current school. Values in cross-curricular themes. Integration of cross-curricural themes into the curriculum.
 • 2. Cross-curricular theme: Personal and social education. Examples of projects and activities.
 • 3. Cross-curricular theme: Education of a democratic citizen. Examples of projects and activities. Cross-curricular theme: Education to thinking in European and global connections. Examples of projects and activities.
 • 4. Cross-curricular theme: Multicultural education. Examples of projects and activities.
 • 5. Cross-curricular theme: Environmental education. Examples of projects and activities.
 • 6. Cross-curricular theme: Media education. Examples of projects and activities.
 • 7. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Personal and social education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 8. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Education of a democratic citizen. Personal and social education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 9. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Education to thinking in European and global connections. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 10. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Multicultural education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 11. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Environmental education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 12. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Media education. Feedback, activity and designed methodology reflection. Summary, seminar reflection, self-reflection.
Literatura
  povinná literatura
 • Hudson, R. A. (Ed.). (1999). The sociology and psychology of terrorism: Who becomes a terrorist and why? Washington: Library of Congress.
 • International handbook of research on environmental education. Edited by Robert B. Stevenson. 1st pub. New York: American Educational Research Association, 2013. xiii, 576. ISBN 9780203813331. info
  doporučená literatura
 • Gulová, L. (2012). Kompendium multikulturní výchovy: výukové materiály. Brno: Masarykova univerzita.
 • Šmajs, J. (2014). O smiřování kultury s přírodou: čtyři rozhovory a tři dokumenty. Brno: Miloš Vávrů.
 • Charvát, J. (2007). Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál.
 • Šalamounová, Z. (2015). Když to bylo ve zprávách, musí to být pravda: jak ve výuce interpretovat novinové zprávy. Komenský, 140(4), 55−57.
 • Vidláková, J. (2011). Hlas žáků jako součást jejich participace na životě školy (Disertační práce). Dostupné z http://is.muni.cz/th/40185/ff_d/
 • Šišková, T. (1998). Výchova k toleranci a proti rasismu: hry a cvičení pro žáky a studenty. Praha: Portál.
 • Valenta, J. (2006). Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: Aisis.
 • Lojdová, K. (2013). Třídíme s krysou Belisou aneb Environmentální výchova v 1. třídě. Komenský, 137(3), 34−37.
 • Binka, B. (2008). Environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita.
 • Demokracie versus extremismus: výchova k aktivnímu občanství. (2013). Praha: Asi-milování.
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Socializace do subkultury skinheads. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, 1., s. 141-150. ISSN 1211-6971. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. Brno: Paido, 2007. 157 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2. info
Výukové metody
group project, reflection, class discussion
Metody hodnocení
Realization and reflection of a selected educational activity, creation of methodology to this activity. The best methodology will be offered to be published in the Komenský journal.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.