NJ_M308 Práce se slovní zásobou

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M308/Kombi01: Pá 14. 2. 14:00–15:50 učebna 53, Pá 13. 3. 14:00–15:50 učebna 53, Pá 17. 4. 14:00–15:50 učebna 53, A. Brychová
NJ_M308/01: každé sudé pondělí 10:00–11:50 učebna 57, A. Brychová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student získá znalosti v oblasti didaktické práce se slovní zásobou, dokáže navrhovat vhodné aktivity k nácviku a ověřování znalosti nové slovní zásoby s využitím psycholingvistických aspektů učení se slovní zásobě. Student jako budoucí vyučující cizího jazyka reflektuje adekvátnost didaktických postupů ve všech fázích učení se lexikálním prostředkům, má také vědomosti o vhodných strategiích při osvojování si slovní zásoby. Die Studierenden erwerben Kenntnisse im Bereich der didaktischen Arbeit mit Vokabeln und können geeignete Aktivitäten entwerfen, um das Wissen über neue Vokabeln unter Verwendung psycholinguistischer Aspekte des Vokabellernens zu üben und zu überprüfen. Als zukünftiger Fremdsprachenlehrer reflektiert der Student die Angemessenheit didaktischer Aktivitäten in allen Phasen des Lernens lexikalischer Mittel und verfügt über Kenntnisse über geeignete Strategien beim Erwerb von Vokabeln.
Výstupy z učení
Student získá znalosti v oblasti didaktické práce se slovní zásobou a strategií pro rozšiřování slovní zásoby. Die Studierenden erwerben Kenntnisse im Bereich der Wortschatzarbeit und der Strategien zur Erweiterung des Wortschatzes.
Osnova
  • 1. Psycholingvistické aspekty učení se slovní zásobě: kontextuální učení a učení se v souvislostech (1. -3. týden) 2. Receptivní slovní zásoba: strategie odhadu významu slov, potenciální slovní zásoba (4.-6. týden) 3. Produktivní slovní zásoba: strategie pamatování a vyvolání slov z paměti (7. -9. týden) 4. Reflexe učebních a výukových postupů a vytváření lexikálních seznamů k vybraným tématům(10. – 12. týden)
Literatura
  • SCHNÖRCH, Ulrich. Der zentrale Wortschatz des Deutschen : Strategien zu seiner Ermittlung, Analyse und lexikografischen Aufarbeitung. Tübingen: Gunter Narr. 422 stran. ISBN 3823351567. 2002. info
  • "Der Einfluß des Englischen auf den deutschen Wortschatz" : "Vliv angličtiny na německou slovní zásobu". info
  • RÖMER, Christine. Der deutsche Wortschatz : Struktur, Regeln und Merkmale. 2., überarbeitete und ergä. Tübingen: Narr Francke Attempto. 234 stran. ISBN 9783823382881. 2019. info
  • BRAUN, Birgit, Margit DOUBEK a Rosanna VITALE. DaF kompakt A1 : Intensivtrainer Wortschatz und Grammatik. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen. 64 stran. ISBN 9783126761833. 2011. info
  • DORNSEIFF, Franz. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Edited by Herbert Ernst Wiegand - Uwe Quasthoff. 8., völlig neu bearbeitete. Berlin: Walter de Gruyter. 231, 933. ISBN 3110098229. 2004. info
  • DORNSEIFF, Franz. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 8. Aufl. Berlin: Walter de Gruyter. 1 CD-ROM. ISBN 3110179229. 2004. info
  • MACKENSEN, Lutz. Der tägliche Wortschatz. Hamburg: Xenos. l, 699. ISBN 3821208899. 1990. info
Výukové metody
Samostatné studium teoretických východisek. Ověření porozumění a kritického přístupu k odbornému textu pomocí vypracování šesti samostatných úkolů k textům. Samostatné studium a vypracování didaktických úkolů k osvojení si slovní zásoby je vyučujícím koordinováno a diskutováno v doprovodném e-learningovém kurzu Práce se slovní zásobou (moodlinka PdF MU). Studenti si rozšiřují také vlastní slovní zásobu a rozvoj strategií pro osvojení a vybavení si naučené slovní zásoby.
Metody hodnocení
Seminar work and creating an exercise A perfect knowledge of German is inevitable to pass this course, therefore is all information about it in German only.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.