NJ_M308 Práce se slovní zásobou

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M308/Kombi01: Pá 12. 3. 15:00–16:50 učebna 12, Pá 26. 3. 15:00–16:50 učebna 12, Pá 16. 4. 15:00–16:50 učebna 12, A. Brychová
NJ_M308/01: každé liché úterý 12:00–13:50 učebna 51, A. Brychová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student získá znalosti v oblasti slovní zásoby odpovídající požadované jazykové úrovni podle SERR (B2); dokáže rozumět textům na požadované jazykové úrovni; dokáže využít široký repertoár jazykových prostředků pro adekvátní cizojazyčnou komunikaci na požadované úrovni podle SERR (B2); reflektuje adekvátnost volby lexikálních prostředků vzhledem ke komunikační situaci, má osvojené vhodné strategie učení se slovní zásobě.
Výstupy z učení
Student získá znalosti v oblasti slovní zásoby odpovídající požadované jazykové úrovni podle SERR (B2) a strategie pro rozšiřování slovní zásoby. Die Studierenden erwerben Kenntnisse im Bereich des Vokabulars dem erforderlichen Sprachniveau entsprechend, gemäß SERR (B2) und die Strategien zur Erweiterung des Vokabulars.
Osnova
  • 1. Psycholingvistické aspekty učení se slovní zásobě: kontextuální učení a učení se v souvislostech (1. -3. týden) 2. Receptivní slovní zásoba: strategie odhadu významu slov, potenciální slovní zásoba (4.-6. týden) 3. Produktivní slovní zásoba: strategie pamatování a vyvolání slov z paměti (7. -9. týden) 4. Reflexe vlastních učebních postupů a vytváření lexikálních seznamů k vybraným tématům(10. – 12. týden)
Literatura
  • DORNSEIFF, Franz. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Edited by Herbert Ernst Wiegand - Uwe Quasthoff. 8., völlig neu bearbeitete. Berlin: Walter de Gruyter. 231, 933. ISBN 3110098229. 2004. info
Výukové metody
Samostatné studium teoretických východisek. Ověření porozumění a kritického přístupu k odbornému textu pomocí vypracování šesti samostatných úkolů k textům. Samostatné studium a vypracování lexikálních seznamů osvojené slovní zásoby je vyučujícím koordinováno a diskutováno v doprovodném e-learningovém kurzu Rozšiřování slovní zásoby (moodlinka PdF MU). Rozšiřování vlastní slovní zásoby a rozvoj strategií pro osvojení a vybavení si naučené slovní zásoby.
Metody hodnocení
zápočet za referát a jeho prezentaci , kolokvium: seminární práce k tématu osvojování si slovní zásoby
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.