RJ1018 Úvod do studia literatury 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Alexandra Gončarenko (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 2. 8:00–9:50 učebna 4, Pá 6. 3. 8:00–9:50 učebna 4, Pá 3. 4. 8:00–9:50 učebna 4, Pá 24. 4. 8:00–9:50 učebna 4
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RJ1018/Prez01: Čt 15:00–15:50 učebna 1, A. Gončarenko
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod k teoretickému i praktickému uchopení ruské literatury, jež je neodmyslitelnou součástí ruské kultury, historie apod. Předmět je úvodem do myšlení a psaní o literatuře.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student má literárně-teoretické základy k samostatné recepci, interpretaci a kritice literárního textu s aktivním použitím základní rusko-české literárněvědné terminologie.
Osnova
 • 1.Základní pojmy a odborná literatura k předmětu. Specifika ruské literatury a jejího studia. Periodizace, proudy a směry v ruské literatuře 2.Literární rody a žánry. Genologie. 3.Lyrické literární žánry. 4.Epické literární žánry. 5.Dramatické literární žánry. 6.Jazykové prostředky uměleckého textu (tropy, syntaktické a stylistické figury apod.)
Literatura
  doporučená literatura
 • PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 8071821241. info
 • RICHTEREK, Oldřich. Úvod do studia ruské literatury. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 122 s. ISBN 80-7041-640-8. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární rody a žánry. In Literární rody a žánry. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1995. ISBN 80-85867-52-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Úvod do studia literatury pro rusisty. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 116 stran. ISBN 8021002492. info
 • Slovník literární teorie. Edited by Štěpán Vlašín. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
  neurčeno
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0. Digitální knihovna FF MU info
 • HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše [Hrabák, 1986]. Vyd. 6. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 239 s. info
Výukové metody
Předmět bude vyučován formou přednášky.
Metody hodnocení
Kolokvium (probíhá ve skupinkách po 2-3 studentech).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.