SP2283 Odborná praxe souvislá 3 – Of

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
4 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Mgr. Jitka Halešová (pomocník)
Garance
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( SP2983 Reflektivní seminář 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlubování znalostí intervenčních přístupů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Studentky a studenti budou provádět asistentské práce na pracovišti pod supervizí určeného pracovníka.
Výstupy z učení
Prohloubení znalostí o metodách práce s žáky/klienty a v dokumentaci pracoviště.
Osnova
 • Odborná praxe souvislá 3 je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka.
Literatura
  povinná literatura
 • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. Brno: Paido, 1998. 74 stran. ISBN 8085931567. info
  neurčeno
 • ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Pedagogická praxe a didaktika integrovaného vědního základu. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s. r. o., 2008. s. 254-259, 5 s. ISBN 978-80-7392-052-4. info
 • STŘELEC, Stanislav. Souvislá pedagogická praxe jako příležitost pro přípravu studentů na výchovné činnosti třídního učitele. In FILOVÁ,H.; HAVEL, J. (eds.) Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. s. 143-145. ISBN 80-86633-67-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • JANÍK, Tomáš a Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně. Pedagogické spektrum. Bratislava, 2004, roč. 2004, 3/4, s. 58-62. ISSN 1335-5589. info
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998. 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Výukové metody
Praktické činnosti v terénu dle zvolené specializace.
Metody hodnocení
Odevzdání zprávy z odborné praxe a zadaných formulářů. Zápočet.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/specped
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji. Informace k administraci praxe obdrží studující emailem před začátkem praxe. pokyny k administraci jsou rovněž také na webových stránkách katedry.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP2283