SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Josef Budiš, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Rozvrh
Út 13:25–14:10 učebna 50, St 12:30–13:15 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Úvod, úkoly a cíle environmentalistiky, základní pojmy TUR (předpoklady), environmentalistika ve škole, ekol. domácnosti Základní ekologické pojmy (populace, společenstva, ekosystém, faktory) Toky látek a energií, ochrana přírody, druhů Regionální ekologie a chemie, postavení učitele Polutanty, toxicita, prevence, Odpadní látky Energie Životní prostředí obecně – úvod Životní prostředí České republiky Krajina
Metody hodnocení
přednáška, integrovaný přístup (čtyři lektoři) Závěrečné hodnocení: a)základní orientace v problematice (testové zjištění) b)seminární práce: regionální environmentální problematika (do 4 str.) (Environmentální SWOT analýza regionu/zákl. body/: lokalizace, vody /pitná, odpadní/, ovzduší, půda, průmysl, zemědělství, odpady, lesy, ÚSES, ochrana přírody (CHÚ, ochrana organismů), závěry, literatura. Případná fotodokumentace, mapka území.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wgeo
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.