SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 8:25–9:10 učebna 50, Út 18:30–19:15 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- zařadit environmentální výchovu do platných kurikulárních dokumentů
- vysvětlit rozdíl mezi ekologií a environmentalistikou
- vysvětlit základní ekologické pojmy (populace, společenstvo, ekosystém);
- charakterizovat globální environmentální problémy;
- vysvětlit jak likvidovat jednotlivé typy odpadů;
Osnova
  • 1. Průřezové téma Environmentální výchova v rámci RVP ZV. 2. Ekologie a environmentalistika - základní pojmy. 3. TUR a jeho předpoklady. 4. Základní ekologické pojmy (populace, společenstva, ekosystém, faktory). 5. Toky látek a energií, ochrana přírody, druhů. 6. Regionální ekologie a chemie, postavení učitele. 7. Polutanty, toxicita, prevence. 8. Odpadní látky. 9. Energie. 10. Životní prostředí obecně – úvod. 11. Životní prostředí České republiky. 12. Krajina.
Literatura
  • GORE, Al. Nepříjemná pravda : naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat. Translated by Jitka Fialová. 1. vyd. Praha: Argo, 2007. 325 s. ISBN 9788072038688. info
  • BOTKIN, Daniel B. a Edward A. KELLER. Environmental science : earth as a living planet. 4th ed. New York: Wiley, 2003. 1 v. ISBN 0471389145. info
  • LAŠTŮVKA, Zdeněk a Pavla KREJČOVÁ. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 8085615932. info
  • GORE, Al. Země na misce vah : ekologie a lidský duch. Edited by Jan Jařab. Vyd. 2. Praha: Argo, 2000. 374 s. ISBN 8072033107. info
  • HOUGHTON, John Theodore. Globální oteplování : úvod do studia změn klimatu a prostředí. Praha: Academia, 1998. 228 s. ISBN 8020006362. info
  • GRALLA, Preston. Jak pracuje životní prostředí : [klíčové problémy v souvislosti s životním prostředím]. Illustrated by Cherie Plumlee. Brno: Unis, 1995. 212 s. : i. info
Výukové metody
Forma výuky: hodina základního typu, samostatná práce Metody výuky: Přednáška, práce s literaturou.
Metody hodnocení
Metody pro ověření výstupů učení: písemný test, ústní rozprava. Závěrečné hodnocení: základní orientace v problematice - ověření vědomostí pomocí testu případně při ústní rozpravě. Pro absolvování kolokvia je třeba získat z testu 16-20 b. Při zisku 11-15 b následuje ústní rozprava. Při zisku 10 bodů a méně je třeba test opakovat. Ústní rozpravu studenti vykonají u vyučujícího, ke kterému náleží dle počátečního písmene svého příjmení.
Informace učitele
Předmět se zabývá základním paradigmatem současné společnosti: využíváním přírodních zdrojů a přeměnou životního prostředí. Dokladuje zákonitosti dějů nezbytné k pochopení vývoje situace. Jako jeden z limitních pro život lidské společnosti je nezbytný na všech úrovních vzdělávání, z pohledu moderních trendů školství (RVP, ŠVP) hlavně pro budoucí učitele. Termíny rozprav budou zveřejněny při jednotlivých termínech testu a následně také v Isu. Příslušnost studentů kombinovaného studia ke zkoušejícím: studenti s příjmením na A-G (včetně): prof. Navrátil studenti s příjmením na H-L (včetně): Dr. Vodová studenti s příjmením na M - St(včetně): Dr. Ptáček studenti s příjmením na Su-Ž(včetně): Doc. Kolejka Opakující studenti řeší ukončení předmětu s vyučujícím, ke kterému náleželi v minulém roce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.