SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2010
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Rozvrh
St 12:30–13:15 učebna 50, St 13:25–14:10 učebna 50
Předpoklady
Předmět se zabývá základním paradigmatem současné společnosti -využíváním přírodních zdrojů a přeměnou životního prostředí. Dokladuje zákonitosti dějů nezbytné k pochopení vývoje situace. Jako jeden z limitních pro život lidské společnosti je nezbytný na všech úrovních vzdělávání, z pohledu moderních trendů školství (RVP, ŠVP) hlavně pro budoucí učitele.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - pacovat (1) s informacemi o ekologických kategoriích (populace, ekosystém); - znát rozdíl mezi ekologií a environmentální vědou; - rozumět (3) globálním environmentálním problémům; - pracovat (4) s ekologicko-environmentálními informacemi; - odvozovat (5) environmetálně správná rozhodnutí. Předmět se zabývá základním paradigmatem současné společnosti -využíváním přírodních zdrojů a přeměnou životního prostředí. Dokladuje zákonitosti dějů nezbytné k pochopení vývoje situace. Jako jeden z limitních pro život lidské společnosti je nezbytný na všech úrovních vzdělávání, z pohledu moderních trendů školství (RVP, ŠVP) hlavně pro budoucí učitele.
Osnova
  • Úvod, úkoly a cíle environmentalistiky, základní pojmy. TUR (předpoklady), environmentalistika ve škole, ekol. domácnosti. Základní ekologické pojmy (populace, společenstva, ekosystém, faktory). Toky látek a energií, ochrana přírody, druhů. Regionální ekologie a chemie, postavení učitele. Polutanty, toxicita, prevence. Odpadní látky. Energie. Životní prostředí obecně – úvod. Životní prostředí České republiky. Krajina.
Literatura
  • GORE, Al. Nepříjemná pravda : naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat. Translated by Jitka Fialová. 1. vyd. Praha: Argo, 2007. 325 s. ISBN 9788072038688. info
  • BOTKIN, Daniel B. a Edward A. KELLER. Environmental science : earth as a living planet. 4th ed. New York: Wiley, 2003. 1 v. ISBN 0471389145. info
  • GORE, Al. Země na misce vah : ekologie a lidský duch. Edited by Jan Jařab. Vyd. 2. Praha: Argo, 2000. 374 s. ISBN 8072033107. info
  • GRALLA, Preston. Jak pracuje životní prostředí : [klíčové problémy v souvislosti s životním prostředím]. Illustrated by Cherie Plumlee. Brno: Unis, 1995. 212 s. : i. info
Výukové metody
přednáška, integrovaný přístup (čtyři lektoři)
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení: a) základní orientace v problematice (testové zjištění); b)seminární práce: regionální environmentální problematika (do 4 str.) (Environmentální problematika a SWOT analýza regionu/zákl. body/: lokalizace, vody /pitná, odpadní/, ovzduší, půda, průmysl, zemědělství, odpady, lesy, ÚSES, ochrana přírody (CHÚ, ochrana organismů), závěry, literatura. Případná fotodokumentace, mapka území.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wgeo
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.