SC2MP_DPV Didaktika přírodních věd

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
Mgr. Petra Jůzlová (přednášející)
PaedDr. Milan Kubiatko, PhD. (přednášející)
Mgr. Ivana Medková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Jůzlová
Rozvrh
St 13:25–15:05 učebna 2, St 13:25–15:05 učebna 5a, St 13:25–15:05 učebna 5
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: navrhnout integrovanou tematickou výuku; kooperovat s kolegy z různých přírodovědných oborů při přípravě ITV; organizovat výuku ITV na ZŠ; zhodnoti a reflektovat výuku ITV na ZŠ; prezentovat ITV na studentské konferenci;
Osnova
  • Filozofie přírodovědného vzdělávání a výchovy; Aktivizace a motivace ve výuce přírodních věd; Technologické prvky výuky přírodních věd; Vzdělávací cíle přírodních věd; Regionální výuka přírodních věd; Tvorba přírodovědného kurikula; Terénní výuka přírodovědy Experiment ve výuce přírodních věd; Moderní výukové technologie v přírodních vědách; Diagnostika ve výuce přírodních věd.
Literatura
Výukové metody
přednáška, skupinová diskuze, skupinový projekt
Metody hodnocení
Přednáška. Seminární práce, skupinová diskuse.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.