SC2MP_DPV Didaktika přírodních věd

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
Mgr. Ivana Medková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Trna, CSc. (přednášející)
RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Lucie Viková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SC2MP_DPV/01: St 14:50–16:30 učebna 55, E. Hofmann
SC2MP_DPV/02: St 14:50–16:30 laboratoř 87, I. Plucková, E. Trnová
SC2MP_DPV/03: St 14:50–16:30 laboratoř 86, I. Medková, P. Novák
SC2MP_DPV/04: St 14:50–16:30 laboratoř 83, L. Vodová
Předpoklady
Studenti si předmět zapisují až poté co absolvovali dva semestry oborové didaktiky na jedné z přírodovědných kateder (např. Didaktiku přírodopisu 1 a 2 na Katedře biologie).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit rozdíl mezi integrovanou tématickou a projektovou výukou;
navrhnout integrovanou výuku na dané téma;
spolupracovat na realizaci výuky s kolegy
Osnova
  • Filozofie přírodovědného vzdělávání a výchovy; Aktivizace a motivace ve výuce přírodovědy; Technologické prvky výuky přírodovědy; Vzdělávací cíle přírodovědy; Regionální výuka přírodovědy; Tvorba přírodovědného kurikula; Terénní výuka přírodovědy Experiment ve výuce přírodovědy; Moderní výukové technologie v přírodovědě; Diagnostika ve výuce přírodovědy.
Literatura
Výukové metody
Forma výuky: hodina základního typu, laboratorní cvičení Metody výuky: vysvětlování,práce s literaturou, pozorování, pokus, diskuze, workshop.
Metody hodnocení
metody k ověření výstupů učení: Závěrečný (skupinový) projekt - integrovaná výuka tématu na ZŠ. Závěrečné hodnocení: realizace výuky na základní škole, písemná seminární práce - příprava integrované tématické výuky.
Informace učitele
Předmět je možné absolvovat až po úspěšném splnění dvou semestrů oborové didaktiky na některé z přírodovědných kateder. Výuka probíhá ve čtyřech paralelních seminárních skupinách. První a poslední seminář je pro studenty všech seminárních skupin společný. K rozdělení studentů do seminárních skupin dojde na prvním semináři tak, aby v každé skupině byl zastoupen biolog, geograf, chemik a fyzik. Dále se seminární skupiny scházejí jednotlivě a navrhují integrovanou tématickou výuku. Na přelomu října a listopadu bude výuka realizována na vybrané základních škole. Na posledním semináři pak jednotlivé seminární skupiny prezentují své návrhy integrované tématické výuky ostatním.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.