SC2MP_DPV Didaktika přírodních věd

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Monika Bortlíková (přednášející)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
Mgr. Ivana Medková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Trna, CSc. (přednášející)
RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SC2MP_DPV/01: Út 9:20–11:00 laboratoř 80, T. Miléř, P. Novák
SC2MP_DPV/02: Čt 10:15–11:55 laboratoř 83, L. Vodová
SC2MP_DPV/03: St 12:05–13:45 laboratoř 80, E. Trnová
SC2MP_DPV/04: Út 11:10–12:50 laboratoř 80, E. Hofmann
Předpoklady
Studenti si předmět zapisují až poté co absolvovali dva semestry oborové didaktiky na jedné z přírodovědných kateder (např. Didaktiku přírodopisu 1 a 2 na Katedře biologie).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit rozdíl mezi integrovanou tematickou a projektovou výukou;
navrhnout integrovanou výuku na dané téma;
spolupracovat na realizaci výuky s kolegy
Osnova
  • 1. seminář (společný): - rozdělení studentů do skupin tak, aby v každé skupině byly zastoupeni studenti biologie, fyziky, chemie a zeměpisu - prezentace tématu pro návrh integrované tematické výuky (ITV) - prezentace realizací ITV z minulých let, 2. - 7. seminář: příprava ITV s jednotlivých seminárních skupinách s odborným garantem (oborovým didaktikem) 8. seminář (společný): prezentace realizace ITV na dané téma před ostatními studenty
Literatura
Výukové metody
Forma výuky: hodina základního typu, laboratorní cvičení Metody výuky: vysvětlování,práce s literaturou, pozorování, pokus, diskuze, workshop.
Metody hodnocení
metody k ověření výstupů učení: Závěrečný (skupinový) projekt - integrovaná výuka tématu na ZŠ. Závěrečné hodnocení: realizace výuky na základní škole, písemná seminární práce - příprava integrované tematické výuky.
Informace učitele
Předmět je možné absolvovat až po úspěšném splnění dvou semestrů oborové didaktiky na některé z přírodovědných kateder. Výuka probíhá ve čtyřech paralelních seminárních skupinách. První a poslední seminář je pro studenty všech seminárních skupin společný. K rozdělení studentů do seminárních skupin dojde na prvním semináři tak, aby v každé skupině byl zastoupen biolog, geograf, chemik a fyzik. Přítomnost studentů všech kombinací v jednotlivých seminárních skupinách je základní podmínkou pro společně uvažování o návrhu integrované tematické výuky. Dále se seminární skupiny scházejí jednotlivě a navrhují integrovanou tématickou výuku. Na přelomu října a listopadu bude výuka realizována na vybrané základních škole. Na posledním semináři pak jednotlivé seminární skupiny prezentují své návrhy integrované tématické výuky ostatním.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.