SC2MP_DPV Didaktika přírodních věd

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
Mgr. Ivana Medková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SC2MP_DPV/01: Po 12:05–13:45 učebna 20, E. Hofmann
SC2MP_DPV/02: Po 12:05–13:45 laboratoř 87, I. Plucková
SC2MP_DPV/03: Po 12:05–13:45 laboratoř 86, I. Medková
SC2MP_DPV/04: Po 12:05–13:45 laboratoř 83, L. Vodová
Předpoklady
Studenti si předmět zapisují až poté co absolvovali dva semestry oborové didaktiky na jedné z přírodovědných kateder (např. Didaktiku přírodopisu 1 a 2 na katedře biologie).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je prohloubit komunikaci mezi studenty učitelství přírodovědných předmětů. K jejich vzájemnému respektování a vytváření základů pro budoucí vzájemnou kooperaci a případnou integraci na základních školách.
Osnova
  • Filozofie přírodovědného vzdělávání a výchovy; Aktivizace a motivace ve výuce přírodovědy; Technologické prvky výuky přírodovědy; Vzdělávací cíle přírodovědy; Regionální výuka přírodovědy; Tvorba přírodovědného kurikula; Terénní výuka přírodovědy Experiment ve výuce přírodovědy; Moderní výukové technologie v přírodovědě; Diagnostika ve výuce přírodovědy.
Literatura
Výukové metody
Verbální metody: přednáška, diskuze, workshop. Práce s literaturou. Příprava na výuku. Praktická výuka na ZŠ. Sebereflexe.
Metody hodnocení
Závěrečný (skupinový) projekt - integrovaná výuka tématu na ZŠ.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.